Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Bydgoszczy

Studium uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych, Psychologia zwierząt towarzyszących, Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin, Broker innowacji – specjalista ds. komercjalizacji nauki, Polityka miejska i zarządzanie centrami miast to wybrane, intrygująco brzmiące propozycje z bogatej oferty studiów podyplomowych przygotowanej przez bydgoskie uczelnie.

Studia podyplomowe w Bydgoszczy

W Bydgoszczy zlokalizowane są cztery publiczne uczelnie, w tym Collegium Medicum im. L. Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także kilka niepublicznych szkół wyższych. Proponowane programy podyplomowe dotyczą różnorodnych dziedzin – kandydaci znajdą interesujące ich kierunki techniczne, humanistyczne, z obszaru nauk społecznych, ochrony zdrowia czy biznesu.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe?

Możliwości zdobycia specjalistycznej wiedzy jest wiele. Dostępne są liczne kursy, szkolenia.

Studia podyplomowe dają możliwość dogłębnego poznania studiowanego zagadnienia, spotkania uznanych dydaktyków, praktyków biznesu, przedstawicieli specjalistów z określonej dziedziny. Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych, case studies pozwala uzyskać konkretne umiejętności, podnieść posiadane kompetencje, zaktualizować posiadaną wiedzę. To z kolei cenny walor na etapie negocjowania, awansu, podwyżki, aplikowania do nowej pracy.

Dla kogo studia podyplomowe?

Warunkiem rozpoczęcia kształcenia podyplomowego jest ukończenie studiów przynajmniej na etapie pierwszego stopnia. Oznacza to, że słuchaczami mogą zostać absolwenci zarówno studiów magisterskich, jak i licencjackich lub inżynierskich.

Podjęcie nauki na studiach podyplomowych wiąże się ze sporymi kosztami. To wydatki od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Najdroższe są prestiżowe studia Master of Business Administration. Warto szukać różnych form dofinansowania, skorzystać z różnorodnych programów, które często w znacznym stopniu obniżają kwoty kształcenia.

Studia podyplomowe w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje studia podyplomowe z obszarów tematycznych, w tym administracji i zarządzania, ekonomii i finansów, polityki, języków obcych, filozofii, doradztwa i coachingu, dydaktyki, psychologii, zdrowia czy prawa.

Na uwagę zasługuje hybrydowa formuła kształcenia, realizowana w odniesieniu do większości programów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. To połączenie tradycyjnych wykładów stacjonarnych z zajęciami zdalnymi.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu – zgodnie z profilem uczelni – oferuje kierunki z zakresu kosmetologii, zdrowia i urody, ale też pomocy społecznej. Znajdą się programy takie jak Spa&Wellness, Kosmetologia w Medycynie estetycznej, Podologia ortopedyczna czy Dietetyka.

To tylko wybrane propozycje z interesującej oferty studiów podyplomowych w Bydgoszczy.

Więcej o studiach podyplomowych dostępnych w Bydgoszczy tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie