Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Gdańsku, Gdyni, Trójmieście

Uniwersytet, politechnika, uczelnia morska, medyczna, sportowa, uczelnie artystyczne i wiele niepublicznych szkół wyższych tworzy mapę edukacyjną Gdańska, Gdyni, Sopotu. Bogata oferta studiów podyplomowych oferowanych przez każdą placówkę daje szereg możliwości zdobycia dodatkowego wykształcenia w wybranej dziedzinie.

Studia podyplomowe w Gdańsku, Gdyni, Trójmieście

Dla kogo są studia podyplomowe?

Kandydaci wybierają kształcenie podyplomowe na różnych etapach edukacji czy życia zawodowego. Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły studia na poziomie pierwszego stopnia lub magisterskie. Zazwyczaj nie ma ograniczeń w odniesieniu do posiadanego wykształcenie. Bywa jednak, że wymagana jest wiedza z określonej dziedziny. Tak może być w przypadku podyplomowych studiów z zakresu prawa, nauk medycznych, translatoryki.

Jak wyglądają podyplomówki?

Studia podyplomowe najczęściej trwają dwa semestry, wybrane programy mogą być wydłużone do trzech lub czterech semestrów. Realizowane są w trybie zaocznym w formie weekendowych zjazdów przeważnie raz w miesiącu. Wybrane programy przewidziane są w formule zdalnej lub łączonej, z wykorzystaniem nowoczesnych platform informatycznych.

Największą wartością kształcenia podyplomowego jest dobór prowadzących zajęcia. To oprócz najlepszych dydaktyków również praktycy, reprezentanci określonych przedsiębiorstw czy instytucji, posiadających wieloletnie doświadczenie w danej branży. Spotkanie z takimi osobami to możliwość zyskania inspirujących kontaktów, wymiany doświadczeń.

Studia podyplomowe w Trójmieście

Tu znajdziecie kierunki typowe dla nadmorskich uczelni.

Hydrografia, Zastosowanie Systemów Nawigacyjnych w Gospodarce i Administracji Publicznej to propozycje Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Z kolei Inżynierię ropy i gazu czy Morską energetykę wiatrową można studiować na Politechnice Gdańskiej, obok wielu innych programów z zakresu zarządzania, finansów, technologii informatycznych, czy architektury.

Dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy zgłębiać można na Studiach Podyplomowych Gedanistyki, realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Regionalnej tematyki dotyczy Ochrona dziedzictwa kulturowego Morza Bałtyckiego czy Nauczanie języka kaszubskiego.

Niezależnie od tych wskazanych kierunków Trójmiasto oferuje kształcenie podyplomowe z wielu innych dziedzin. Będą to więc programy dla menedżerów, kadry zarządzającej, finansistów, prawników. Wiele propozycji dotyczy nauk pedagogicznych, społecznych, filologicznych, w tym translatoryki.

Arteterapia, Farmacja przemysłowa, Psychoonkologia kliniczna czy studia MBA w zakresie ochrony zdrowia to studia wybrane z oferty Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

A co w ofercie niepublicznych uczelni?

Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości, Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, Prawo medyczne czy Prawo budowlane dla inżynierów to nowości Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oferuje studia podyplomowe w takich obszarach tematycznych jak prawo i administracja, bezpieczeństwo, zarządzanie i przedsiębiorczość, HR, psychologia, IT, marketing, a także programy MBA.

Sopocka Szkoła Wyższa realizuje wiele interesujących programów z zakresu architektury i sztuki, przykładowo Architektoniczne projektowanie światła, Fashion design – projektowanie ubioru, Product design czy Projektowanie wnętrz i home staging.

Więcej o studiach podyplomowych dostępnych w Gdańsku, Gdyni, Trójmieście znajdziecie tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie