Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Lublinie

Studia podyplomowe nastawione są na kształcenie praktyczne. Ich celem jest przygotowanie specjalistów w określonej wąskiej dziedzinie. Dużą wartością prowadzonych zajęć jest udział praktyków, przedstawicieli określonych grup zawodowych, przedsiębiorstw czy instytucji.

Najczęściej trwają dwa semestry, choć charakter niektórych z nich wymaga dłuższego okresu nauki. Programy MBA to zazwyczaj studia dwuletnie.

Studia podyplomowe w Lublinie

Jakie studia podyplomowe oferują lubelskie uczelnie? Z jakimi kosztami muszą liczyć się słuchacze? Między innymi te informacje znajdziecie w tym artykule.

Ile trwają studia podyplomowe?

Większość programów to dwusemestralne cykle kształcenia. Mogą się zdarzyć studia, które zajmą półtora lub dwa lata. Większość z nich odbywa się w formie weekendowych zjazdów, niekiedy w połączeniu z systemem on-line.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia. Zasady jego otrzymania określa regulamin studiów. Niekiedy wystarczą zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Wybrane programy kończą się egzaminem lub przygotowaniem pracy dyplomowej.

Jaki jest koszt studiów podyplomowych?

Słuchacze muszą liczyć się z wydatkami rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy – zależnie od charakteru studiów i wymogów organizacyjnych (laboratoria, zajęcia warsztatowe podnoszą koszt kształcenia). Studia MBA z kolei to kwota znacznie wyższa. Międzynarodowe programy realizowane we współpracy z renomowanymi ośrodkami kosztują nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Studia podyplomowe w Lublinie

Kilkadziesiąt kierunków podyplomowych oferują lubelskie uczelnie. Znajdą się wśród nich propozycje z zakresu pedagogiki, biznesu i ekonomii, rozwoju osobistego, prawa, administracji, informatyki.

Nie zabraknie też unikatowych czy nietypowych programów podyplomowych. Słuchacze Hortiterapii na Uniwersytecie Przyrodniczym poznają dobroczynne właściwości roślin i przyrody na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Radiologia weterynaryjna realizowana na tej samej uczelni przewidziana jest dla lekarzy weterynarii i przybliża metody i sposoby obrazowego badania i diagnozowania zwierząt.

Istota studiów na kierunku Projektowanie, budowa i eksploatacja dronów zawiera się już w ich nazwie. To wszystko w połączeniu z wiedzą z zakresu przepisów prawa regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, funkcjonowania portu lotniczego w odniesieniu do wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. To jedna z oryginalniejszych propozycji Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, podobnie jak Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi.

Gdzie studiować podyplomowo?

Oprócz wymienionych powyżej uczelni, pozostałe lubelskie szkoły wyższe, które oferują kształcenie podyplomowe to:

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Politechnika Lubelska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Uczelnia Korczaka

Więcej o studiach podyplomowych dostępnych w Lublinie znajdziecie tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie