Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Opolu

Niewielki ośrodek akademicki, jakim jest Opole, tworzą dwie publiczne uczelnie – uniwersytet i politechnika - oraz dwie niepubliczne szkoły wyższe. Profil tych uczelni gwarantuje, że dostępna oferta dydaktyczna to przekrój różnorodnych nauk i dziedzin. Oprócz kierunków realizowanych na poziomie pierwszego czy drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich szkoły te organizują również liczne kursy, szkolenia, a także studia podyplomowe.

Studia podyplomowe w Opolu

To bardzo powszechna i uznana forma zdobycia dodatkowych kwalifikacji, podniesienia kompetencji, uzyskania dyplomu będącego poświadczeniem odbycia kolejnego etapu kształcenia. Co w Opolu można studiować podyplomowo? Z jakimi kosztami muszą liczyć się słuchacze? Sprawdzamy ofertę opolskich uczelni.

Studia podyplomowe zazwyczaj trwają dwa semestry. Odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu, czasem częściej. Sposób zaliczania przedmiotów, ukończenia studiów są indywidualnie określane przez jednostkę prowadzącą. Mogą to być ustne zaliczenia, pisemne testy, prace, projekty. Studia przeważnie kończą się obroną pracy dyplomowej, choć dopuszczone są inne formy. Absolwenci uzyskują świadectwo studiów podyplomowych.

Dla kogo studia podyplomowe?

Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia przynajmniej na poziomie pierwszego stopnia. Kandydaci muszą więc posiadać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra – to warunek kluczowy. Niekiedy precyzyjnie określony jest profil wykształcenia, jakim muszą się legitymować osoby pragnące rozpocząć studia podyplomowe. Na wybranych kierunkach kandydaci powinni już posiadać pewną wiedzę z określonej dziedziny.

Ile kosztują studia podyplomowe w Opolu?

Najczęściej za studia podyplomowe trzeba zapłacić kilka tysięcy. Jeśli cykl kształcenia wydłużony jest do trzech czy czterech semestrów – cenna oczywiście wzrośnie. Na wysokość opłat ma również wpływ charakter zajęć – laboratoria, pracownie komputerowe, warsztaty generują wyższe koszty.

Przykładowo Rachunkowość sektora finansów publicznych na Uniwersytecie Opolskim kosztuje 3000 zł. Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi na Politechnice Opolskiej to również koszt 3000 zł.

Studia podyplomowe w Opolu

Piwowarstwo, Wycena nieruchomości, Nauczanie języka polskiego jako obcego – to wybrane propozycje Uniwersytetu Opolskiego. Na kandydatów czekają dodatkowo propozycje z dziedziny pedagogiki, finansów i biznesu, logopedii czy nauczania religii.

Zaskakiwać może zróżnicowana tematycznie oferta Politechniki Opolskiej. Są tu bowiem takie programy jak Informatyka śledcza, Holistyczne zarządzanie samorozwojem – joga i ajurweda dla kadry menedżerskiej, Lean Six Sigma Expert czy Biznes międzynarodowy: Unia Europejska-Chiny.

Social media manager, Bezpieczeństwo i ochrona danych, Copywriting i content marketing, Logistyka dla nauczycieli, Edukator domowy, Pedagogika multimedialna i technologie informacyjno-komunikacyjne czy Trener technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu początkowym to nowości studiów podyplomowych przygotowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu.

Wyższa Szkoła Bankowa oferuje kierunki z zakresu administracji, finansów, biznesu, HR, IT, ekonomii, pedagogiki, psychologii czy ochrony zdrowia.

To jedynie wybrane propozycje kształcenia podyplomowego w Opolu.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych w Opolu znajduje się tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie