Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Opolu

Niewielki ośrodek akademicki, jakim jest Opole, tworzą dwie publiczne uczelnie – uniwersytet i politechnika - oraz dwie niepubliczne szkoły wyższe. Profil tych uczelni gwarantuje, że dostępna oferta dydaktyczna to przekrój różnorodnych nauk i dziedzin. Oprócz kierunków realizowanych na poziomie pierwszego czy drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich szkoły te organizują również liczne kursy, szkolenia, a także studia podyplomowe.

Studia podyplomowe w Opolu

To bardzo powszechna i uznana forma zdobycia dodatkowych kwalifikacji, podniesienia kompetencji, uzyskania dyplomu będącego poświadczeniem odbycia kolejnego etapu kształcenia. Co w Opolu można studiować podyplomowo? Z jakimi kosztami muszą liczyć się słuchacze? Sprawdzamy ofertę opolskich uczelni.

Studia podyplomowe zazwyczaj trwają dwa semestry. Odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu, czasem częściej. Sposób zaliczania przedmiotów, ukończenia studiów są indywidualnie określane przez jednostkę prowadzącą. Mogą to być ustne zaliczenia, pisemne testy, prace, projekty. Studia przeważnie kończą się obroną pracy dyplomowej, choć dopuszczone są inne formy. Absolwenci uzyskują świadectwo studiów podyplomowych.

Dla kogo studia podyplomowe?

Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia przynajmniej na poziomie pierwszego stopnia. Kandydaci muszą więc posiadać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra – to warunek kluczowy. Niekiedy precyzyjnie określony jest profil wykształcenia, jakim muszą się legitymować osoby pragnące rozpocząć studia podyplomowe. Na wybranych kierunkach kandydaci powinni już posiadać pewną wiedzę z określonej dziedziny.

Ile kosztują studia podyplomowe w Opolu?

Najczęściej za studia podyplomowe trzeba zapłacić kilka tysięcy. Jeśli cykl kształcenia wydłużony jest do trzech czy czterech semestrów – cenna oczywiście wzrośnie. Na wysokość opłat ma również wpływ charakter zajęć – laboratoria, pracownie komputerowe, warsztaty generują wyższe koszty.

Przykładowo Rachunkowość sektora finansów publicznych na Uniwersytecie Opolskim kosztuje 3000 zł. Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi na Politechnice Opolskiej to również koszt 3000 zł.

Studia podyplomowe w Opolu

Piwowarstwo, Wycena nieruchomości, Nauczanie języka polskiego jako obcego – to wybrane propozycje Uniwersytetu Opolskiego. Na kandydatów czekają dodatkowo propozycje z dziedziny pedagogiki, finansów i biznesu, logopedii czy nauczania religii.

Zaskakiwać może zróżnicowana tematycznie oferta Politechniki Opolskiej. Są tu bowiem takie programy jak Informatyka śledcza, Holistyczne zarządzanie samorozwojem – joga i ajurweda dla kadry menedżerskiej, Lean Six Sigma Expert czy Biznes międzynarodowy: Unia Europejska-Chiny.

Social media manager, Bezpieczeństwo i ochrona danych, Copywriting i content marketing, Logistyka dla nauczycieli, Edukator domowy, Pedagogika multimedialna i technologie informacyjno-komunikacyjne czy Trener technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu początkowym to nowości studiów podyplomowych przygotowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu.

Wyższa Szkoła Bankowa oferuje kierunki z zakresu administracji, finansów, biznesu, HR, IT, ekonomii, pedagogiki, psychologii czy ochrony zdrowia.

To jedynie wybrane propozycje kształcenia podyplomowego w Opolu.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych w Opolu znajduje się tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie