Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Toruniu

Toruń to urokliwe miasto. Choć jest niewielkim ośrodkiem akademickim, pozostaje niezwykle ważnym punktem na mapie edukacyjnej, choćby ze względu na tradycje naukowe i nazwisko wielkiego astronoma. Zlokalizowana jest tu jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz kilka niepublicznych szkół wyższych. Oprócz tradycyjnej oferty kierunków pierwszego stopnia czy magisterskich, placówki te oferują różnorodne programy podyplomowe.

Studia podyplomowe w Toruniu

W tym artykule przyglądamy się propozycjom studiów podyplomowych w Toruniu. Co wyróżnia tutejsze uczelnie i dlaczego warto rozważyć Toruń jako miejsce rozpoczęcia kształcenia na tym poziomie.

Dla kogo studia podyplomowe?

Kandydaci na podyplomówki muszą mieć ukończone studia wyższe przynajmniej na poziomie pierwszego stopnia, czyli posiadać dyplom inżyniera lub licencjata. Oczywiście absolwenci studiów magisterskich również mogą zostać słuchaczami. Na większość kierunków rekrutacja jest otwarta, nie ma wymagań w odniesieniu do posiadanego wykształcenia. Jedynie na pewne specjalistyczne studia konieczne jest posiadanie wiedzy z określonej dziedziny. Wówczas uczelnie wskazuje, do absolwentów jakich studiów kierowana jest oferta.

Konieczność ciągłego dokształcania się, aktualizowania posiadanej wiedzy, zdobywania nowych kompetencji jest niezaprzeczalna na współczesnym rynku pracy. Studia podyplomowe wybierają osoby w różnych momentach swojego życia. Czasami to warunek awansu, podwyżki wynagrodzenia. Uzyskane kwalifikacje mogą być kluczowe przy zmianie pracy, podjęciu aktywności zawodowej w całkiem nowej dziedzinie. Motywacji jest wiele.

Ile kosztują studia podyplomowe w Toruniu?

Opłaty są zróżnicowane, zależne od charakteru studiów. Im więcej zajęć praktycznych, doświadczalnych, laboratoryjnych, wymagających wykorzystania dodatkowych materiałów – tym kwota będzie wyższa. Uogólniając należy liczyć się z wydatkiem kilku tysięcy złotych. Znacznie droższe są programy Master of Business Administration. Ich koszt wynosi kilkanaście tysięcy złotych.

Są możliwości skorzystania z różnych form dofinansowania kształcenia podyplomowego. Warto pytać u organizatorów studiów lub szukać informacji w urzędach pracy, Krajowym Funduszu Szkoleniowym czy choćby w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Studia podyplomowe w Toruniu.

Propozycje Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to programy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych, medycznych czy technicznych. Spośród licznej grupy studiów uwagę zwracają mniej typowe kierunki, jak choćby Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższą. Dostępne jest kształcenie w trybie on-line – dotyczy to pojedynczych programów.

Bardzo bogatą ofertę różnorodnych studiów podyplomowych przygotowała Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Tu na uwagę zasługuje tryb hybrydowy, łączący tradycyjne zjazdy weekendowe z zajęciami zdalnymi. Wachlarz dziedzin, w jakich można podnosić swoje kompetencje jest imponujący. Wiele studiów dotyczy rozwoju osobistego, aspektów psychologicznych, coachingu, negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi. Bardzo licznie reprezentowane są nauki pedagogiczne, społeczne, także nowe technologie, zagadnienia Big Data, cyberbezpieczeństwo.

Studia podyplomowe w Toruniu realizuje również Kolegium Jagiellońskie – tu przykładowo Studia rolnicze czy Organizacja i zarządzanie oświatą – prawo w oświacie – oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – m.in. Retoryka i wystąpienia przed kamerą czy Dziedzictwo myśli Jana Pawła II.

To tylko wybrane propozycje z interesującej oferty studiów podyplomowych w Toruniu.

Więcej o studiach podyplomowych dostępnych w Toruniu tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie