Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowej w Białymstoku

Coaching w edukacji, Menedżer do spraw bezpieczeństwa informatycznego i ryzyka w ochronie informacji, Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA, Robotyzacja procesów przemysłowych, Nowe metody i technologie w projektowaniu kultury, Etyka z filozofią dla nauczycieli to wybrane nowości, jakie pojawiły się w ofercie studiów podyplomowych białostockich uczelni.

Studia podyplomowej w Białymstoku

Białystok to ośrodek akademicki z takimi uczelniami jak uniwersytet, politechnika, uniwersytet medyczny oraz kilka niepublicznych szkół wyższych o profilu biznesowym, sportowym, medycznym czy pedagogicznym. To daje szerokie spektrum kształcenia podyplomowego. Z każdym rokiem propozycje w zakresie kształcenia podyplomowego są uzupełniane i modyfikowane zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy, rynku pracy, pojawiającymi się trendami, rozwojem nauki i wiedzy w określonych dziedzinach.

Dla kogo studia podyplomowe?

Słuchaczami kierunków mogą zostać osoby, które uzyskały wyższe wykształcenie przynajmniej na poziomie pierwszego stopnia. Mogą to być zatem kandydaci z dyplomem magistra, ale też inżyniera czy licencjata. Zazwyczaj profil ukończonych wcześniej studiów nie ma znaczenia, chyba że chodzi o specjalistyczne programy podyplomowe, w których konieczna jest już pewna wiedza z danej dziedziny. Najczęściej dotyczy to kierunków medycznych, prawniczych czy niektórych inżynierskich.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dopełnienie wszelkich formalności, również spełnienie zobowiązań finansowych.

Ile kosztują podyplomówki?

W Białymstoku przykładowo program IT project management w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania kosztuje 6200 zł. Studia MBA w tej samej uczelni to koszt 11600 zł. Za Ziołolecznictwo w Wyższej Szkole Medycznej trzeba zapłacić 5000 zł. Koszt Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Białostockim wynosi 4000 zł.

Często dodatkowo doliczyć należy opłatę wpisową czy za wydanie świadectwa. Kwoty dotyczą całości studiów, niezależnie od czasu ich trwania. Większość programów realizowana jest w ciągu dwóch semestrów.

Warto szukać możliwości zredukowania opłat za kształcenie podyplomowe. Chodzi tu o różnorodne formy dofinansowania, korzystania z dostępnych bezpłatnych studiów czy współfinansowania przez pracodawców.

Studia podyplomowe w Białymstoku

Pełną, aktualizowaną na bieżąco ofertę należy sprawdzać na stronach internetowych uczelni. Oprócz wyżej wymienionych kształcenie takie realizują również:

Uniwersytet Medyczny

Politechnika Białostocka

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Więcej o studiach podyplomowych w Białymstoku czytaj tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie