Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Białymstoku

Białystok

Wschodzący Białystok - motto, którym od paru lat posługuje się stolica Podlasia, jasno sugeruje nie tylko położenie miasta na wschodnich rubieżach kraju, ale też jego wzrastające znaczenie. Wśród czynników sprzyjających rozwojowi miasta na jednym z pierwszych miejsc trzeba wymienić bogatą ofertę uczelni wyższych. Także studia podyplomowe w Białymstoku odgrywają coraz większą rolę.

Przyjrzyjmy się jednak najpierw samemu miastu. To dziesiąta pod względem wielkości polska metropolia. Z niemal trzystoma tysiącami mieszkańców Białystok jest niekwestionowaną stolicą nie tylko województwa podlaskiego, ale też północno-wschodniej Polski. Jego centrum to atrakcyjne, pełne różnorodnych lokali miejsce - w sam raz do prowadzenia ożywionego życia studenckiego. Wyróżnikiem miasta jest zabytkowy Pałac Branickich, określany czasem mianem „Wersalu Północy”.

Studia podyplomowe w Białymstoku

W Białymstoku istnieje wiele szkół wyższych, oferujących ciekawe i różnorodne programy kształcenia. To zarówno uznane państwowe uczelnie (m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny), jak i liczne prywatne Wyższe Szkoły (Administracji Publicznej, Finansów i Zarządzania, Pedagogiczna i inne).

Ich oferta z roku na rok zawiera coraz więcej kierunków podyplomowych. Studia podyplomowe w Białymstoku dotyczą dziś wielu dziedzin, począwszy od szkoleń specjalistycznych w zakresie medycyny, poprzez kursy związane z ekonomią, zdrowiem i techniką, aż po nowoczesne technologie IT.

Jeśli zatem pochodzisz z Podlasia lub chciał(a)byś zamieszkać w urokliwej Polsce północno-wschodniej, rozejrzyj się, jakie studia podyplomowe przygotowały uczelnie w Białymstoku. Wybór odpowiedniego kierunku pomoże Ci w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, poszerzeniu swojej wiedzy i znalezieniu odpowiedniej niszy na rynku pracy.

Nasza wyszukiwarka pomoże Ci podjąć decyzję dotyczącą wyboru studiów podyplomowych w Białymstoku. Wystarczy, że wpiszesz określoną frazę kluczową, a już po chwili wyświetlą Ci się najciekawsze propozycje z całego miasta.

Polecane programy studiów podyplomowych

Podyplomowe Studia Gerontologia Społeczna z Elemen... Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
tel. rekrutacja@uwb.edu.pl, podyplomowe.pip@uwb.edu.pl
Podyplomowe Studia Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii

Wyróżnione programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Animacja i integracja w rekreacji ruchowej
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Aplikacje internetowe - FrontEnd Development
Politechnika Białostocka
Automatyzacja procesów przemysłowych
Politechnika Białostocka
Bezpieczeństwo żywności i suplementacja diety
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycyni...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Diagnostyka pojazdów samochodowych
Politechnika Białostocka
Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języ...
Uniwersytet w Białymstoku
Edukacja dla bezpieczeństwa + zajęcia edukacyjne w...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Edukacja zdrowotna w placówce oświatowej
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Elektroniczna Administracja
Politechnika Białostocka
Finanse lokalne i rachunkowość budżetowa
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Finanse przedsiębiorstw dla niefinansistów
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Fizjoterapia i opieka geriatryczna
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna z elementami...
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Inspektor ochrony danych osobowych
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Interdyscyplinarna opieka psychogeriatyczna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Interdyscyplinarne zastosowanie badań epidemiologi...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Inwestycje finansowe
Politechnika Białostocka
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kosmetologia w medycynie
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Kształcenie Artystyczne w Edukacji Elementarnej
Uniwersytet w Białymstoku
Logistyka w biznesie
Politechnika Białostocka
Marketing internetowy
Politechnika Białostocka
Master of Business Administration MBA
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
MBA - Master of Business Administration
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Menadżer w jednostkach samorządu terytorialnego
Politechnika Białostocka
Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza
Politechnika Białostocka
Nowoczesne systemy cyfrowe
Politechnika Białostocka
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Opiekun osoby starszej - rekreacja i rehabilitacja
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Organizacja i zarządzanie oświatą
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej ...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Podyplomowe Studia Edukacja Elementarna
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Genealogiczne
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Historii
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotek...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa ...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Pedagogika Opiekuńczo - Wychowa...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Pedagogika Resocjalizacyjna
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Równość Kobiet i Mężczyzn w Edu...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Terapia Pedagogiczna
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe studia trenerskie - piłka nożna, piłka...
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Podyplomowe Studia Wiedza o Kulturze Polskiej
Uniwersytet w Białymstoku
Programowanie aplikacji mobilnych
Politechnika Białostocka
Projekt unijny "Studia podyplomowe przygotowujące ...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Politechnika Białostocka
Przywództwo w oświacie
Uniwersytet w Białymstoku
Przywództwo w społecznościach lokalnych
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations ...
Uniwersytet w Białymstoku
Studia podyplomowe Lean Management
Politechnika Białostocka
Studia Podyplomowe Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody i Studia Po...
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samor...
Uniwersytet w Białymstoku
Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Suplementy diety w żywieniu i sporcie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Systemy operacyjne i sieci Microsoft
Politechnika Białostocka
Szachy - edukacją przyszłości
Uniwersytet w Białymstoku
Szkoła Guwernantek i Guwernerów
Uniwersytet w Białymstoku
Szkolny doradca zawodu
Uniwersytet w Białymstoku
Telekomunikacja
Politechnika Białostocka
Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medy...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Uniwersytet w Białymstoku
Wizualizacja i grafika 3D
Politechnika Białostocka
Wycena nieruchomości
Politechnika Białostocka
Zaawansowane systemy CAx
Politechnika Białostocka
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Politechnika Białostocka
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w orga...
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Zarządzanie na rynku usług medycznych, farmaceutyc...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Zarządzanie projektami
Politechnika Białostocka
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Civitas w Warszawie
Politechnika Gdańska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich