Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Bielsku-Białej

W niewielkiej Bielsku-Białej funkcjonuje aż sześć uczelni, w tym tylko jedna publiczna szkoła wyższa. Realizują studia o różnym profilu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ofercie tych placówek znajdują się także inne formy kształcenia, jak choćby prowadzone kursy, szkolenia czy studia podyplomowe.

Studia podyplomowe w Bielsku-Białej

W tym artykule przyglądamy się tym ostatnim. Sprawdzamy, co wyróżnia bielski ośrodek akademicki, jakie są koszty nauki, jakie nowości przygotowały tutejsze uczelnie.

Studia podyplomowe w Bielsku-Białej

Jedyna publiczna uczelnia w Bielsku-Białej – Akademia Techniczno-Humanistyczna – posiada w swojej ofercie kilka unikatowych propozycji. Mowa tu o Procesach włókienniczych, Logopedii z komunikacją alternatywną czy Zarządzanie sportem.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna realizuje studia podyplomowe z zakresu finansów, zarządzania, psychologii, rozwoju osobistego, również języków obcych.

W Wyższej Szkole Administracji oprócz kierunków typowych dla profilu uczelni, wybrać można kierunki pedagogiczne (m.in. Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika, Integracja sensoryczna).

Grafologia – kryminalistyczne badanie dokumentów oraz Handel międzynarodowy i cło to nowości w ofercie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa. Wiele kierunków dotyczy zagadnień prawa, administracji, także finansów, inwestycji czy zarządzania.

Studia podyplomowe w trybie stacjonarnym oraz on-line przygotowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. E-marketing, Programowanie, Administrator sieci, Grafika czy Web developer to programy obecnie dostępne w tej uczelni.

Ile kosztują studia podyplomowe w Bielsku-Białej?

Zarządzanie sportem w ATH kosztuje 7000 zł za rok nauki. Za Ochronę i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego w tej samej uczelni trzeba zapłacić 4000 zł.

Koszt Grafologii-kryminalistycznego badania dokumentów wynosi w WSFiP 4200 zł. 6200 zł kosztuje program Public Relations w WSE-H. Za Rachunkowość zarządczą i controlling w tej samej uczelni trzeba zapłacić 6900 zł.

Jak widać więc, koszt studiów podyplomowych waha się w granicach kilku tysięcy zł. Nie zawsze cały ciężar opłat spoczywa na słuchaczu. Bywa, że pracodawcy partycypują w finansowaniu kształcenia pracownika. Warto także szukać dostępnych form dofinansowania nauki. Informacje na ten temat można znaleźć m.in. w urzędach pracy czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto wybiera studia podyplomowe?

Wymogiem rozpoczęcia studiów podyplomowych są ukończone studia wyższe przynajmniej na poziomie pierwszego stopnia. Kandydaci muszą więc posiadać dyplom inżyniera lub licencjata. Oczywiście absolwenci studiów magisterskich również mogą zostać słuchaczami.

Zazwyczaj nie ma wymagań w odniesieniu do posiadanego wykształcenia. Jedynie na pewne specjalistyczne studia konieczne jest wcześniejsze ukończenie studiów z określonej dziedziny. Wówczas uczelnie wskazuje, do absolwentów jakich studiów kierowana jest oferta.

Konieczność ciągłego dokształcania się, aktualizowania posiadanej wiedzy, zdobywania nowych kompetencji jest niezaprzeczalna na współczesnym rynku pracy. Studia podyplomowe wybierają osoby w różnych momentach swojego życia. Czasami to warunek awansu, podwyżki wynagrodzenia. Uzyskane kwalifikacje mogą być kluczowe przy zmianie pracy, podjęciu aktywności zawodowej w całkiem nowej dziedzinie. Motywacji jest wiele.

Więcej propozycji studiów podyplomowych dostępnych w Bielsku-Białej znajduje się tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie