Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Bielsku-Białej

W niewielkiej Bielsku-Białej funkcjonuje aż sześć uczelni, w tym tylko jedna publiczna szkoła wyższa. Realizują studia o różnym profilu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ofercie tych placówek znajdują się także inne formy kształcenia, jak choćby prowadzone kursy, szkolenia czy studia podyplomowe.

Studia podyplomowe w Bielsku-Białej

W tym artykule przyglądamy się tym ostatnim. Sprawdzamy, co wyróżnia bielski ośrodek akademicki, jakie są koszty nauki, jakie nowości przygotowały tutejsze uczelnie.

Studia podyplomowe w Bielsku-Białej

Jedyna publiczna uczelnia w Bielsku-Białej – Akademia Techniczno-Humanistyczna – posiada w swojej ofercie kilka unikatowych propozycji. Mowa tu o Procesach włókienniczych, Logopedii z komunikacją alternatywną czy Zarządzanie sportem.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna realizuje studia podyplomowe z zakresu finansów, zarządzania, psychologii, rozwoju osobistego, również języków obcych.

W Wyższej Szkole Administracji oprócz kierunków typowych dla profilu uczelni, wybrać można kierunki pedagogiczne (m.in. Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika, Integracja sensoryczna).

Grafologia – kryminalistyczne badanie dokumentów oraz Handel międzynarodowy i cło to nowości w ofercie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa. Wiele kierunków dotyczy zagadnień prawa, administracji, także finansów, inwestycji czy zarządzania.

Studia podyplomowe w trybie stacjonarnym oraz on-line przygotowała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. E-marketing, Programowanie, Administrator sieci, Grafika czy Web developer to programy obecnie dostępne w tej uczelni.

Ile kosztują studia podyplomowe w Bielsku-Białej?

Zarządzanie sportem w ATH kosztuje 7000 zł za rok nauki. Za Ochronę i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego w tej samej uczelni trzeba zapłacić 4000 zł.

Koszt Grafologii-kryminalistycznego badania dokumentów wynosi w WSFiP 4200 zł. 6200 zł kosztuje program Public Relations w WSE-H. Za Rachunkowość zarządczą i controlling w tej samej uczelni trzeba zapłacić 6900 zł.

Jak widać więc, koszt studiów podyplomowych waha się w granicach kilku tysięcy zł. Nie zawsze cały ciężar opłat spoczywa na słuchaczu. Bywa, że pracodawcy partycypują w finansowaniu kształcenia pracownika. Warto także szukać dostępnych form dofinansowania nauki. Informacje na ten temat można znaleźć m.in. w urzędach pracy czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto wybiera studia podyplomowe?

Wymogiem rozpoczęcia studiów podyplomowych są ukończone studia wyższe przynajmniej na poziomie pierwszego stopnia. Kandydaci muszą więc posiadać dyplom inżyniera lub licencjata. Oczywiście absolwenci studiów magisterskich również mogą zostać słuchaczami.

Zazwyczaj nie ma wymagań w odniesieniu do posiadanego wykształcenia. Jedynie na pewne specjalistyczne studia konieczne jest wcześniejsze ukończenie studiów z określonej dziedziny. Wówczas uczelnie wskazuje, do absolwentów jakich studiów kierowana jest oferta.

Konieczność ciągłego dokształcania się, aktualizowania posiadanej wiedzy, zdobywania nowych kompetencji jest niezaprzeczalna na współczesnym rynku pracy. Studia podyplomowe wybierają osoby w różnych momentach swojego życia. Czasami to warunek awansu, podwyżki wynagrodzenia. Uzyskane kwalifikacje mogą być kluczowe przy zmianie pracy, podjęciu aktywności zawodowej w całkiem nowej dziedzinie. Motywacji jest wiele.

Więcej propozycji studiów podyplomowych dostępnych w Bielsku-Białej znajduje się tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie