Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Częstochowie

Bazę dydaktyczną w zakresie szkolnictwa wyższego tworzą tu dwie uczelnie publiczne: Politechnika Częstochowska oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, a także kilka niepublicznych szkół wyższych. Oprócz studiów realizowanych na poziomie pierwszego czy drugiego stopnia lub magisterskich, każda z tych placówek posiada w swojej ofercie liczne programy podyplomowe. Co można studiować w Częstochowie? Kto wybiera studia podyplomowe? O tym piszemy w poniższym artykule.

Studia podyplomowe w Częstochowie

O konieczności podnoszenia kwalifikacji, zwiększania kompetencji, aktualizowania posiadanej wiedzy nie trzeba nikogo przekonywać. Świat pędzi do przodu, zmienia się charakter pracy, pojawiają nowoczesne technologie, rynek pracy wymaga od nas coraz więcej. Dokształcanie to często absolutny warunek awansu, podwyżki wynagrodzenia czy całkowitej zmiany dziedziny zawodowej.

Dla kogo studia podyplomowe?

Kształcenie podyplomowe wybierają osoby na różnym etapie edukacji czy życia zawodowego. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest ukończenie studiów przynajmniej na poziomie pierwszego stopnia. Zatem posiadacze dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra mogą zostać słuchaczami kierunków podyplomowych.

Wybierając studia podyplomowe trzeba się upewnić, czy posiadane dotychczas wykształcenie jest wystarczające i zgodne z profilem interesującego nas kierunku. Zazwyczaj nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń i wymogów, ale zdarzają się programy, których słuchaczami mogą zostać osoby już z pewnym doświadczeniem i konkretną wiedzą w określonej dziedzinie.

Ile zapłacimy za studia podyplomowe w Częstochowie?

Najniższe kwoty za roczne programy podyplomowe to 1500-2000 zł. Najczęściej koszt studiów wynosi kilka tysięcy złotych. W większości przypadków dopuszczalny jest system ratalny wnoszenia opłat. Warto również poszukać możliwości dofinansowania kształcenia podyplomowego. Informacji należy szukać u organizatorów studiów, swoich pracodawców, w urzędach pracy czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Studia podyplomowe w Częstochowie

Elektroenergetyka przyszłości, Odnawialne źródła energii, czy Ład korporacyjny to wybrane propozycje podyplomowe Politechniki Częstochowskiej. Każdy z pięciu wydziałów uczelni oferuje kierunku z różnorodnej tematyki, m.in.: zarządzania, inżynierii mechanicznej, energetyki.

Z kolei Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza to kilkadziesiąt programów podyplomowych z obszaru pedagogiki, zarządzania instytucjami publicznymi, w tym placówkami służby zdrowia, administracji, bezpieczeństwa.

Wiele nowości proponuje Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie to m.in. Psychologia w biznesie, Informatyka śledcza, Wywiad i kontrwywiad, Kryminalistyka, Rzecznik prasowy, Zarządzanie kryzysowe i wiele innych programów z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, edukacji, zarządzania czy Human Resource.

To jedynie wybrane programy kształcenia podyplomowego w Częstochowie.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych w Częstochowie znajduje się tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie