Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Kielcach

W Kielcach funkcjonują dwie uczelnie publiczne – Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska - oraz kilka niepublicznych szkół wyższych. Każda z tych placówek oprócz podstawowego kształcenia na poziomie pierwszego czy drugiego stopnia lub na studiach jednolitych magisterskich organizuje różnorodne kursy, szkolenia, a także studia podyplomowe. Możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji warto szukać w ofercie tych podmiotów edukacyjnych. W tym artykule sprawdzamy, co można studiować podyplomowo w Kielcach, jakie się z tym wiążą koszty, jakie nowości przygotowały lokalne uczelnie.

Studia podyplomowe w Kielcach

Dla kogo studia podyplomowe?

Zgodnie z nazwą, słuchaczami tych studiów mogą zostać posiadacze dyplomu ukończenia wyższego kształcenia. Dotyczy to zarówno absolwentów kierunków magisterskich, jak i realizowanych na poziomie pierwszego stopnia, czyli licencjackich lub inżynierskich.

Na studia podyplomowe kandydaci decydują się w różnych momentach życia zawodowego. Motywacją do ich podjęcia jest najczęściej chęć podniesienia kwalifikacji, podniesienia posiadanych kompetencji, aktualizacja posiadanej dotychczas wiedzy, poznanie nowości w danej dziedzinie lub uzyskanie całkowicie nowej wiedzy i zmiana profilu zawodowego.

Organizacja studiów podyplomowych

Większość programów podyplomowych realizowanych jest w ciągu dwóch semestrów. Zdarzają się studia trzysemestralne, ale też dwuletnie.

Studia podyplomowe mają formułę zaocznych, najczęściej weekendowych zjazdów, odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu. Coraz więcej uczelni dopuszcza tryb on-line lub system hybrydowy.

Sposób zaliczenia końcowego zawsze określa uczelnia realizująca kształcenie. Najpopularniejsza jest praca dyplomowa, której pozytywna obrona pozwala na uzyskanie poświadczenia ukończenia studiów podyplomowych, czyli świadectwa.

Dlaczego warto studiować podyplomowo?

Ogromną wartością kierunków podyplomowych jest wyselekcjonowana kadra prowadzących. To z jednej strony najlepsi dydaktycy i specjaliści w określonej dziedzinie, ale także praktycy, przedstawiciele biznesu, odpowiednich instytucji, reprezentanci konkretnych branż. To zatem szansa nawiązania interesujących kontaktów, odbycia inspirujących dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń.

Rok (czy więcej) intensywnej pracy intelektualnej to z pewnością doskonała szansa na podniesienie własnej motywacji, zwiększenie własnej konkurencyjności, dobrze widziany punkt w CV. Często właśnie kwalifikacje uzyskane podczas studiów podyplomowych przesądzają o dalszym awansie, podwyżce wynagrodzenia czy decyzji o zmianie pracy.

Studia podyplomowe w Kielcach

Audyt wewnętrzy i kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Business Trainer Academy, Czynności operacyjno-rozpoznawcze w prawie dowodowym, HR Business Partner Academy, Prawo nowoczesnych technologii, Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej czy Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi to tylko kilka nowości spośród kilkudziesięciu propozycji kształcenia podyplomowego w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego.

Świętokrzyska Szkoła Wyższa przygotowała wiele kierunków z zakresu pedagogiki, bezpieczeństwa, prawa, samorozwoju i umiejętności społecznych.

Administrator sieci komputerowych, Grafika multimedialna, Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie czy Metrologia w inżynierii mechanicznej to wybrane propozycje Politechniki Świętokrzyskiej.

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego można wybrać m.in. Podejście integracyjno-systemowe w terapii rodzin i par, Informację naukową i bibliotekoznawstwo czy kierunek Asystent rodziny.

To jedynie wybrane programy kształcenia podyplomowego w Kielcach.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych w Kielcach znajduje się tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie