Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Olsztynie

Kształcenie podyplomowe to jedna z możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji, podniesienia kompetencji, zaktualizowania posiadanej w danej dziedzinie wiedzy. Wszelkie formy zwiększania swojej konkurencyjności przesądzają o powodzeniu na dynamicznie zmieniającym się, wymagającym rynku pracy. Gdzie studiować podyplomowo w Olsztynie? Które uczelnie wziąć pod uwagę? Ile kosztują studia? Zbieramy informacje na ten temat w tym artykule.

Studia podyplomowe w Olsztynie

W Olszynie zlokalizowana jest jedna uczelnia publiczna – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Na kilkunastu wydziałach realizowane są studia z różnorodnych dziedzin, w tym nauk rolniczych, przyrodniczych, technicznych czy medycyny weterynaryjnej. Oprócz UWM od lat działa tu kilka niepublicznych szkół wyższych, oferujących kierunki m.in. z zakresu ekonomii, informatyki, pedagogiki, kosmetologii i administracji.

Jak wyglądają studia podyplomowe?

Wszystkie powyżej wspomniane placówki oprócz studiów na poziomie pierwszego czy drugiego stopnia lub magisterskim oferują interesujące programy podyplomowe. Większość studiów trwa dwa semestry. Realizowane są w trybie weekendowych zjazdów.

Niewątpliwą wartością kształcenia podyplomowego jest praktyczne podejście do nauki. Zajęcia prowadzą uznani dydaktycy, ale także wielu przedstawicieli konkretnych przedsiębiorstw czy instytucji, praktycy z danych branż. To pozwala na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów, inspirujące dyskusje.

Kto może studiować podyplomowo?

Jak sama nazwa wskazuje, słuchaczami studiów mogą zostać posiadacze dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zdarza się, że wymagany jest określony profil wcześniejszych studiów. Na pewnych kierunkach słuchacze muszą już posiadać wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny. Tak bywa na podyplomowych studiach prawniczych, niektórych technicznych, językowych czy z zakresu medycyny.

Jakie są koszty studiów podyplomowych w Olsztynie?

Decydując się na kształcenie podyplomowe trzeba liczyć się z kosztami kilku tysięcy złotych. Przykładowo Odnawialne źródła energii w UWM kosztują 3900 zł. Data science w Python na tej samej uczelni to wydatek 5500 zł. Za Zarządzanie kryzysowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej zapłacimy 2500 zł.

Warto szukać form dofinansowania studiów podyplomowych. To możliwość znacznego obniżenia ich kosztów. Informacje na ten temat dostępne są u organizatorów kształcenia, ale też w urzędach pracy, Krajowym Funduszu Szkoleniowym czy Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Studia podyplomowe w Olsztynie

Zarządzanie kulturą, Prawo pracy, Menedżer oświaty, Administrator cisco ccnp routing i switching, Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i jej zagospodarowanie to wybrane propozycje programów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uczelnia podkreśla możliwość refundacji wielu kierunków.

Konkretne studia, których dotyczy dofinansowanie wskazuje w swojej ofercie UWM. Na liście propozycji uniwersytetu znajdują się m.in. Hortiterapia, Hagiologia kulturowa, kierunki ekonomiczne: Audyt i kontrola wewnętrzna, Menedżer jakości, Zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki informatyczne: Data science, Zaawansowane technologie informatyczne. Część programów realizowana jest w trybie on-line.

Z kolei wśród licznych propozycji Olsztyńskiej Szkoły Wyższej można wybrać przykładowo kierunki Trener personalny sportu, Techniki relaksacyjne i elementy jogi, Fitness, Gerontologia i opieka nad seniorami, Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie.

To jedynie wybrane programy kształcenia podyplomowego w Olsztynie.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych w Olsztynie znajduje się tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie