Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Radomiu

Radomski ośrodek edukacyjny zdominowały niepubliczne szkoły wyższe. Oprócz nich funkcjonuje tu również Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny – publiczna uczelnia oferująca kierunki o profilu ekonomicznym, prawniczym, filologicznym, pedagogicznym, medycznym i technicznym.

Studia podyplomowe w Radomiu

Szkoły wyższe Radomia realizują studia na poziomie pierwszego i drugiego stopnia i jednolite magisterskie, ale także w ich ofercie znaleźć można różnorodne formy dokształcania, jak kursy, szkolenia czy studia podyplomowe.

Kto wybiera studia podyplomowe?

Idea kształcenia podyplomowego bliska jest osobom ambitnym, świadomym konieczności podnoszenia kwalifikacji, otwartych na nowe kompetencje, odświeżenie posiadanej wiedzy. Dynamiczny rynek pracy, zmiany oczekiwań pracodawców motywują do samorozwoju, dalszej nauki.

Kierunki podyplomowe dostępne są dla kandydatów bez ograniczeń wiekowych. Studia te wybierają osoby w różnych momentach życia zawodowego. Warunkiem jest posiadanie dyplomu kończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Profil wcześniejszego wykształcenia zazwyczaj nie musi być zbieżny z wybranym programem podyplomowym, aczkolwiek na niektórych kierunkach kandydaci muszą posiadać już potwierdzoną dyplomem wiedzę z określonej dziedziny.

Ile kosztują studia podyplomowe?

Podawana cena dotyczy najczęściej całego cyklu kształcenia – dwóch, trzech lub czterech semestrów. Średni koszt to kilka tysięcy złotych. Warto szukać źródeł dofinansowania studiów podyplomowych. Sposobów jest wiele. W pokryciu części opłat partycypują często pracodawcy. Więcej informacji na ten temat udzielają również urzędy pracy, a także instytucje zajmujące się rozwojem przedsiębiorczości.

Studia podyplomowe w Radomiu

Jaka oferta czeka na kandydatów w Radomiu? Co proponują tutejsze szkoły wyższe?

Jedyna publiczna radomska uczelnia – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny - prowadzi studia podyplomowe o tematyce biznesowej, filologicznej, pedagogicznej, technicznej, prawniczej.

Typowe dla profilu uczelni – Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska – będą kierunki: Doradca ds. ochrony środowiska, Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii czy Specjalista ds. gospodarowania odpadami. Kandydaci znajdą także wiele programów z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa oraz turystyki i rekreacji zdrowotnej.

Z kolei Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu to nie tylko studia biznesowe. W ofercie znajdują się: Logopedia z emisją głosu, Przygotowanie pedagogiczne, Mediacje rodzinne czy Grafika komputerowa i multimedialna. Uczelnia przygotowała wiele nowości. Najświeższe propozycje podyplomowe to m.in. Koordynator kontroli zarządczej, Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi w nowej perspektywie 2021-2027, Psychologia dzieci i młodzieży, Rachunkowość budżetowa czy Nowoczesny menedżer sprzedaży.

Różnorodne studia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych realizuje Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy. To m.in.: Budownictwo ogólne, Budownictwo drogowe, Inżynieria środowiska, Energetyka i odnawialne źródła energii, Mechanika i mechatronika czy Edukacja dla bezpieczeństwa.

To jedynie wybrane programy kształcenia podyplomowego w Radomiu.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych w Radomiu znajduje się tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie