Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Koszalinie

W niewielkim Koszalinie funkcjonują aż cztery szkoły wyższe. Dwie publiczne i dwie niepubliczne szkoły wyższe realizują studia na poziomie pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz magisterskie. Oferują także inne formy podnoszenia kwalifikacji – to liczne kursy, specjalistyczne szkolenia czy studia podyplomowe. W tym artykule przyglądamy się tym ostatnim. Sprawdzamy, jakie kierunki w tym zakresie przygotowały koszalińskie uczelnie.

Studia podyplomowe w Koszalinie

Studia podyplomowe dedykowane są osobom, które posiadają już dyplom studiów wyższych. Zazwyczaj nie ma ograniczeń odnośnie wcześniej uzyskanego wykształcenia, choć może się zdarzyć, że słuchaczami określonego programu podyplomowego mogą zostać absolwenci kierunków pokrewnych, którzy już mają wiedzę z danej dziedziny.

Czy warto studiować podyplomowo?

Kształcenie podyplomowe to jedna ze ścieżek podnoszenia kwalifikacji, zyskiwania dodatkowych kompetencji, doświadczeń. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą uznani dydaktycy, ale też przedstawicieli praktyki zawodowej, reprezentanci konkretnych przedsiębiorstw czy instytucji. To zatem duży walor, możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania cennych kontaktów, odbycia inspirujących rozmów.

Studia podyplomowe zazwyczaj trwają rok, zdarzają się programy trzy- lub czterosemestralne. Cykl nauki kończy się obroną pracy, choć dopuszczalne są inne formy zaliczenia. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia kształcenia podyplomowego.

Studia podyplomowe w Koszalinie

Głównie programy o tematyce technicznej oferuje Politechnika Koszalińska. Znajdą się więc kierunki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, technologii wody, ścieków i odpadów, odnawialnych źródeł energii. Wiele proponowanych studiów ma charakter menedżerski, biznesowy. Można tu także studiować protokół dyplomatyczny, kształtowanie wizerunku instytucji, jak i poradnictwo żywieniowe.

Oferta podyplomowa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa to szerokie spektrum różnorodnych dziedzin tematycznych, od kierunków związanych z bezpieczeństwem, kryminalistyką, obroną terytorialną przez programy dotyczące pedagogiki, psychologii, rozwoju osobistego, terapii, pomocy i opieki nad potrzebującymi do studiów menedżerskich, biznesowych.

W Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych dominują kierunki pedagogiczno-terapeutyczne. Kandydaci mogą wybrać tu m.in. Neurologopedię, Surdopedagogikę, Tyflopedagogikę, Logopedię, Resocjalizację i socjoterapię, Profilaktykę i terapię uzależnień, Rewalidację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy Poradnictwo pedagogiczne. To kilka zaledwie propozycji z bogatej oferty obejmujących również programy związane z bezpieczeństwem, administracją, prawem.

Ile kosztują studia podyplomowe w Koszalinie?

Kandydaci muszą się liczyć z wydatkami rzędu kilku tysięcy złotych. Wszystkie programy KWSNH (z wyjątkiem logopedii) kosztują 2700 zł. Za większość kierunków na Politechnice Koszalińskiej trzeba zapłacić 3000 zł. Podobne kwoty odnoszą się do propozycji WSB. Jedynie Executive Master of Business Administration w tej uczelni to koszt 8000 zł.

Wydatki na studia podyplomowe można zmniejszyć. Zdarza się, że pracodawcy partycypują w kosztach kształcenia pracowników. Warto interesować się różnorodnymi formami dofinansowania. Informacji należy szukać w urzędach pracy, instytucjach zajmujących się aktywizowaniem gospodarki, fundacjach.

Jeśli chcecie znaleźć więcej propozycji studiów podyplomowych w Koszalinie, sprawdźcie tutaj.

Wyszukiwarka programów podyplomowych.


Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie