Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Poznaniu

Poznański ośrodek akademicki to publiczne uczelnie o różnorodnych profilach kształcenia oraz kilkanaście niepublicznych szkół wyższych. Każda z tych placówek posiada w ofercie liczne programy podyplomowe, również kursy i szkolenia. Prześledzimy tematykę proponowanych studiów, sprawdzimy, z jakimi kosztami wiąże się kształcenie oraz które uczelnie warto wziąć pod uwagę.

Studia podyplomowe w Poznaniu

Dla kogo studia podyplomowe?

Kształcenie podyplomowe to oferta kierowana do absolwentów, posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Jeśli zatem po zakończeniu studiów pierwszego stopnia atrakcyjniejsze i bardziej odpowiednie wydają się proponowane programy podyplomowe – można na tym etapie rozpocząć te studia.

Może się zdarzyć, że kandydatom stawiane są wymagania w odniesieniu do posiadanego dotychczas wykształcenia. Specyfika pewnych studiów powoduje, że osoby rozpoczynające kształcenie muszą posiadać pewną wiedzę z danej dziedziny.

Oprócz oczywistych zalet wynikających ze zdobycia dodatkowej wiedzy, studia podyplomowe to szansa poznania interesujących ludzi z branży, inspirujących wykładowców czy praktyków, prowadzących zajęcia. Możliwość ciekawego spędzenia czasu, wymiany myśli, doświadczeń.

Jakie studia podyplomowe w Poznaniu?

W pewnym sensie profil, charakter studiów determinuje typ uczelni. Uniwersytet Ekonomiczny to przede wszystkim programy o tematyce biznesowej, z zakresu zarządzania, finansów, HR. Uniwersytet Przyrodniczy proponuje studia z obszaru rolnictwa, ogrodnictwa, gospodarki leśnej, żywienia, ochrony środowiska czy medycyny weterynaryjne.

Największy przekrój zagadnień poruszanych na studiach podyplomowych dotyczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Można znaleźć interesujące programy z dziedziny filologii, fizyki, chemii, biologii, nauk geograficznych, historii, nauk ścisłych, pedagogicznych, prawa i administracji czy teologii.

Oferta Uniwersytetu Medycznego to szkolenia specjalizacyjne w zakresie poszczególnych dziedzin opieki zdrowotnej, programy związane z psychologią i zarządzaniem w opiece zdrowotnej, funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego.

Osoby zainteresowanie kształceniem w obszarze nauk inżynierskich zaciekawi propozycja Politechniki Poznańskiej. Znajdą tam studia z zakresu planowania przestrzennego, inżynierii lądowej, transportu, informatyki i telekomunikacji, inżynierii mechanicznej, energetyki czy zarządzania.

Szczegółowe informacje na temat oferty studiów podyplomowych w Poznaniu należy sprawdzać w wyszukiwarce.

Ile trwają studia podyplomowe?

Większość programów to dwusemestralne cykle kształcenia. Mogą się zdarzyć studia, które zajmą półtora lub dwa lata. Większość z nich odbywa się w formie weekendowych zjazdów, niekiedy w połączeniu z systemem on-line.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia. Zasady jego otrzymania określa regulamin studiów. Niekiedy wystarczą zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Wybrane programy kończą się egzaminem lub przygotowaniem pracy dyplomowej.

Ile kosztują studia podyplomowe?

Zdecydowana większość studiów to koszty rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy złotych za cały cykl kształcenia. Jest zawsze możliwość opłacania edukacji w ratach – placówki przygotowują atrakcyjne oferty płatności ratalnych.

Ze znacznie wyższymi opłatami muszą liczyć się kandydaci wybierające studia MBA. Przykładowo koszt dwuletniego programu Executive MBA, organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny, to 35 000 zł. Studia Executive MBA realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową kosztują 37 000 zł.

- Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że studia będą aż tak angażujące. Często przed zajęciami trzeba zapoznać się z dużą ilością materiałów, a później napisać prace zaliczeniowe. Przy pełnoetatowej pracy zawodowej i byciu rodzicem to naprawdę spore wyzwanie. To studia dla bardzo zmotywowanych! Szczególnie cenię sobie pracę w grupach podczas zjazdów, co zapewnia okazję do przedyskutowania omawianych zagadnień z menedżerami z innych firm, korzystania z ich doświadczeń i poszerzania własnych horyzontów. Osoby, które uczą się razem ze mną, mają zróżnicowane doświadczenie - zarówno jeśli chodzi o branże, w których pracują, lata pracy, jak i role, jakie pełnili w swojej karierze. Mają też różnej wielkości zespoły, ale - co ciekawe - wiele problemów bez względu na rozmiar czy charakter prowadzonej działalności jest podobnych. Tylko patrzymy na nie często przez różne okulary. - Małgorzata Błoch, Head of Delivery, BAE Systems Applied Intelligence, uczestniczka studiów Executive MBA w WSB w Poznaniu

Warto również poznać ofertę kursów i szkoleń, organizowanych przez poznańskie placówki. Jak widać możliwości zdobycia dodatkowego wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, nowych kompetencji jest niezwykle dużo. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy, rosnące oczekiwania pracodawców, ale też chęć awansu, zmiany zatrudnienia to istotne czynniki przesądzające o decyzji odnoście dalszej edukacji.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie