Bezpieczeństwo, Ochrona, Służby mundurowe - studia podyplomowe

Kierunki

Wyświetlone 21-40 z 457.
Administrowanie wybranymi systemami bezpieczeństwa i ochrony zabytków/dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Archiwizacja i ochrona informacji niejawnych
Bydgoska Szkoła Wyższa
Audyt i kontrola wewnętrzna - zarządzanie procedurami w zapobieganiu nadużyciom, oszustwom i przestępstwom
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Filia w Gdańsku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Bezpieczeństwo biznesu
Collegium Civitas w Warszawie
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie