Jakiej tematyki szukasz?

Nauki teologiczne - Studia podyplomowe

Nauki teologiczne

Jak sama nazwa wskazuje (theos, „Bóg” + logos, „nauka”), teologia to typowo religijna dziedzina wiedzy. Warto więc być świadomym, że to zdecydowanie nie są studia dla wszystkich. Aby podjąć teologiczne studia podyplomowe, niezbędne jest odpowiednie powołanie, wiara, pewność swoich decyzji. Ale osoby, które zdecydują się na pogłębianie swoich kwalifikacji z dziedziny teologii, mogą liczyć na bliskie zetknięcie się ze swoimi ideałami, przekonaniami i wierzeniami. Czy podejmiesz to ryzyko?

Jeśli tak, uczelnie przygotowały dla Ciebie kilka rozmaitych kierunków związanych z teologią. Przykładowo, jeśli chciał(a)byś znaleźć pracę jako nauczyciel/ka religii, etyki lub filozofii, rozważ takie studia podyplomowe jak doskonalenie nauczania religii, etyka dla nauczycieli, etyka i filozofia w szkole, nauczanie filozofii, podyplomowe studium katechetyczno-pedagogiczne, podyplomowe studia „etyka w szkole” albo studia podyplomowe pedagogiczne dla teologów.

Jeśli interesuje Cię „czysta” teologia katolicka, przygotowano dla Ciebie takie kierunki jak teologia, wiedza o Biblii, współczesne aspekty duszpasterstwa, studia podyplomowe wprowadzenie w teologię, podyplomowe studium teologii, podyplomowe studia duchowości, podyplomowe studia teologii pastoralnej, podyplomowe studia kierownictwa duchowego albo podyplomowe studia formacji biblijnej.

Z pewnością bardziej nietypowymi kierunkami na liście studiów teologicznych są coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa i duchowości rodzinnej, podyplomowe studia z bioetyki, pokojowe rozwiązywanie konfliktów - ekumeniczne drogi pojednania, studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych albo studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii.

Jeśli więc w swojej pracy zawodowej zajmujesz się aspektami duchowymi albo masz potrzebę rozwoju w tej dziedzinie, wybierz studia podyplomowe, które pomoże Ci wybrać poniższa lista albo nasza zaawansowana wyszukiwarka.

Polecane programy studiów podyplomowych

Wyróżnione programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa i duchowoś...
Uniwersytet Opolski
Doskonalenie nauczania religii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Etyka i filozofia w szkole
Uniwersytet Opolski
Etyka w szkole z elementami filozofii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterski...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podyplomowe Studia z Bioetyki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podyplomowe Studium Katechetyczno - Pedagogiczne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Podyplomowe Informatyczne Technologie Bizne...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe pokojowe rozwiązywanie konflikt...
Uniwersytet Opolski
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Wprowadzenie w Teologię
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe w zakresie bioetyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie teologii - realizowa...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie turystyki krajów bib...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie zastosowania technol...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiedza o biblii
Uniwersytet Opolski
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we wspó...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Współczesne aspekty duszpasterstwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie