Jakiej tematyki szukasz?

Dietetyka - Studia podyplomowe

Dietetyka

Jesteś pasjonatem sportu i zdrowego żywienia? Po ukończeniu studiów szukasz specjalizacji z dietetyki sportowej, rekreacyjnej lub klinicznej? A może masz wykształcenie medyczne i chciał(a)byś jeszcze lepiej doradzić swoim pacjentom? Jeśli chcesz uzupełnić wiedzę z zakresu dietetyki, bezpieczeństwa żywności i planowania żywienia, zwróć uwagę na bogatą ofertę studiów podyplomowych.

O tym, że zdrowe żywienie to podstawa nowoczesnego trybu życia, napisano i powiedziano już wiele. Coraz więcej osób zwraca uwagę na produkty, które włączają do codziennej diety. Modne staje się zdrowe i wolniejsze życie, korzystanie z naturalnych produktów i - jeśli to możliwe - przywiązywanie wagi do naturalnych sposobów leczenia. Od wielu lat w Polsce rozwija się branża dietetyczna oraz fitness.

Studia podyplomowe z dietetyki dają możliwość profesjonalnego zgłębienia tematu, który wiele osób próbuje poznać poprzez pobieżne lektury czasopism oraz internetowych opracowań. Na liście dietetycznych studiów podyplomowych są oczywiście takie kierunki jak „czysta” dietetyka, coaching zdrowia, coaching dietetyczny, dietetyka i planowanie żywienia, żywienie człowieka, żywienie kliniczne czy modnie brzmiące „food studies”. Ale są też bardziej „interwencyjne” studia podyplomowe, takie jak terapia otyłości, dietoterapia czy psychodietetyka. Wreszcie – cały wachlarz kierunków związanych ze sportem, na przykład żywienie i suplementacja w sporcie.

Dla tych, którzy chcieliby zgłębić tematy dietetyczne bardziej od strony produkcji żywności, przewidziano takie studia podyplomowe jak ekologia żywienia, jakość i bezpieczeństwo żywności, żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego, toksykologia żywności czy bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym.

Istnieją także takie studia podyplomowe jak... wiedza o winie. Brzmi jak zdobywanie kwalifikacji zawodowych połączone z dobrą zabawą, czyż nie?

Zobacz, jakie studia podyplomowe z zakresu dietetyki oferują polskie uczelnie. Propozycje kierunków w konkretnych miastach i województwach znajdziesz w zaawansowanej wyszukiwarce na naszym portalu.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Analityka i Bezpieczeństwo Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Coaching dietetyczny
Collegium Civitas w Warszawie
Dietetyka i leczenie kliniczne
Akademia Polonijna w Częstochowie
Dietetyka i planowanie żywienia
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Dietetyka i planowanie żywienia
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Dietetyka i praktyka planowania żywienia
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Dietetyka i żywienie człowieka
Bydgoska Szkoła Wyższa
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznyc...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznyc...
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznyc...
Uniwersytet Warszawski
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Dietetyka w sporcie i rekreacji
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audy...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ekologia żywności przez Internet
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Jakość żywności i systemy jej gwarantowania
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kurs: Zdrowe żywienie człowieka z elementami diete...
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Por...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością ży...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe studia "Technologia żywności i usług g...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorow...
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Psychodietetyka
Uniwersytet SWPS Warszawa
Psychodietetyka
Uniwersytet SWPS Wrocław
Psychodietetyka
Uniwersytet SWPS Sopot
Psychodietetyka
Uniwersytet SWPS Poznań
Psychodietetyka
Uniwersytet SWPS Katowice
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żyw...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żyw...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Technologia żywności z elementami żywienia człowie...
Uniwersytet Rzeszowski
Trening medyczny i strategie żywieniowe
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Wiedza o winie. Media, rynek, kultura
Collegium Civitas w Warszawie
Zarządzanie gastronomią i dietetyką
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem środków spo...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes
Uniwersytet Łódzki
Żywienie człowieka, dietetyka ogólna i specjalisty...
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Żywienie człowieka i dietetyka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Żywienie człowieka i dietetyka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Żywienie człowieka i gastronomia
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Żywienie człowieka - promocja zdrowia
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Żywienie człowieka w zdrowiu i w chorobie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Żywienie człowieka w zdrowiu i w chorobie
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie przez...
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Żywienie kliniczne
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żywienie w sporcie, rekreacji i odnowie biologiczn...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Żywienie w zdrowiu, chorobie i starości
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Żywienie w zdrowiu i chorobie
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie