Nauki społeczne - studia podyplomowe

Pracujesz na rzecz społeczności lokalnych, bądź twoja praca związana jest z usługami lub pomocą na rzecz ludności? Swoje kwalifikacje zawodowe możesz podnieść wybierając studia podyplomowe z zakresu nauk społecznych. W ofercie edukacyjnej uczelni wyższych znajdują się takie kierunki jak np.: Akademia Mediatora, Animacja społeczno - kulturowa, Asystent rodziny, Dziedzictwo kulturowe w regionie, Edukacja obywatelska i konsumencka, Gerontologia społeczna, Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej, Organizacja pomocy społecznej, itp. Idealne studia zlokalizowane w twoim województwie lub mieście pomoże Ci wybrać nasza zaawansowana wyszukiwarka.

Wyniki spełniające kryteria wyszukiwania

Wyświetlone 1-20 z 281.
Administracja publiczna w realizacji zadań pomocy społecznej
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Administrowanie wybranymi systemami bezpieczeństwa i ochrony zabytków/dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Aktywacja społeczna seniorów
Uniwersytet Zielonogórski
Aktywizacja kapitału społecznego - ekonomia społeczna
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andragogika - przygotowanie do pracy edukatora oświaty
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu