Rehabilitacja COVID-19

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel. 631 54 40, 423 38 40
Strona programu

Informacje ogólne

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Rehabilitacji COVID-19 mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia.

Rehabilitacja COVID-19 to studia podyplomowe, które mają na celu usystematyzowanie i uporządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji pacjentów w trakcie oraz po przebyciu zakażenia koronawirusem.

Studia przygotowują do pracy z pacjentem na oddziale COVIDOWYM wymagającym pobytu na intensywnej terapii, z podłączeniem do respiratora, w szpitalu czy w gabinecie fizjoterapeutycznym z pacjentami – ozdrowieńcami z zaburzeniami oddychania, rytmu serca, trudnościami w podejmowaniu aktywności fizycznej, zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchowej.

Student zyskuje kwalifikacji w zakresie:

 • podstaw immunologii, w tym odpowiedzi immunologicznej na zakażenie SARS-CoV-2
 • podstaw wirusologii
 • epidemiologii i transmisji wirusa
 • patofizjologii COVID-19 (m.in.: diagnostyka, mechanizm działania, reakcja zapalna, przebieg kliniczny, leczenie, zapobieganie)
 • fizjoterapii klinicznej w ostrym przebiegu COVID-19 (m.in.: w ostrym zespole niewydolności oddechowej)
 • fizjoterapii w po-COVIDOWYCH zespołach sercowo-naczyniowych
 • fizjoterapii w po-COVIDOWYCH zespołach naczyniowo-mózgowych
 • podstaw reedukacji posturalnej i korekcji wad postawy
 • psychologii w aspekcie unieruchomienia i izolacji

Kontakt

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, Al. A. Grottgera 1.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

Informacje szczegółowe: [email protected]

telefon: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337

Koszty

W sprawie kosztów skontaktuj się z Uczelnią.

Czas trwania

Nauka trwa 2 semestry.

Warto również wiedzieć

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie