Jakiej tematyki szukasz?

Bezpieczeństwo, Ochrona, Służby mundurowe - Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo, Ochrona, Służby mundurowe

Pracujesz w służbach mundurowych lub w branżach z nimi powiązanych? Chcesz ukończyć studia podyplomowe z bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa osób i mienia, zarządzania kryzysowego, archiwizacji i ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa firm i organizacji lub podobnych specjalności?

Bezpieczeństwo to we współczesnym świecie jedno z najważniejszych zagadnień. Należy je rozumieć dużo szerzej, niż tylko poczucie komfortu i bezpieczeństwa na ulicy miasta. Zagrożenia czyhają dziś na nas z wielu stron: chociażby w sieci.

Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa, ochrony i służb mundurowych gwarantują dobre i wszechstronne przygotowanie słuchaczy do wielu zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Można je podzielić na kilka grup.

Pierwsza grupa to studia podyplomowe dla służb mundurowych. To kierunki takie jak obrona terytorialna, negocjacje kryzysowe i policyjne, ochrona przeciwpożarowa lasu, studia podyplomowe dla funkcjonariuszy służby więziennej, strategiczne studia bezpieczeństwa narodowego… i wiele innych. Tego typu podyplomowe studia są odpowiednie dla osób, które chciałyby znaleźć swoje miejsce w wojsku, policji czy straży pożarnej.

Druga grupa to typowo cywilne kierunki, związane bardziej z prawem i administracją, niż z rzeczywistym wysiłkiem w mundurze. To między innymi studia podyplomowe ochrony własności intelektualnej, studia podyplomowe prawa konkurencji i ochrony konsumentów czy studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Trzecia grupa niejako łączy dwie wyżej wymienione. Kierunki takie jak administracja systemów bezpieczeństwa narodowego, administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe czy analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem pozwolą absolwentom na bardziej wykwalifikowaną, ekspercką pracę w gałęzi bezpieczeństwa i ochrony.

Jedno jest pewne – aby brać pod uwagę studia podyplomowe dla służb mundurowych i szeroko pojętej gałęzi bezpieczeństwa, trzeba cechować się wytrwałością i dyscypliną. Jeśli jesteś jedną z takich osób, propozycje programów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony i służb mundurowych zobaczysz poniżej, a także korzystając z naszej wyszukiwarki, która znajdzie dla Ciebie propozycje uczelni z różnych miast i województw.

Polecane programy studiów podyplomowych

Wyróżnione programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Administracja bezpieczeństwa państwa
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Administracja bezpieczeństwem w jednostkach samorz...
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Administracja urzędów samorządowych i państwowych ...
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Administracja w systemie bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Administracja w systemie bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Administrowanie bezpieczeństwem informacji
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarzą...
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Administrowanie wybranymi systemami bezpieczeństwa...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Archiwizacja i ochrona informacji niejawnych
Bydgoska Szkoła Wyższa
Audyt i kontrola wewnętrzna - zarządzanie procedur...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
BHP w Służbach Mundurowych
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powsta...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Bezpieczeństwo Lokalne i Regionalne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo Narodowe
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Bezpieczeństwo Publiczne
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Sa...
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Bezpieczeństwo biznesu
Collegium Civitas w Warszawie
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Bezpieczeństwo firm i instytucji
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bezpieczeństwo i analiza żywności
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku
Bezpieczeństwo i audyt systemów informacyjnych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uniwersytet Zielonogórski
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Politechnika Wrocławska
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Politechnika Poznańska
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Bezpieczeństwo i jakość systemów informatycznych
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
Uniwersytet Rzeszowski
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Uniwersytet Gdański
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy...
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Bezpieczeństwo informacyjne biznesu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bezpieczeństwo informacyjne w administracji i bizn...
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Bezpieczeństwo instytucji finansowych
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe - O...
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
Bezpieczeństwo morskich granic państwa
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Bezpieczeństwo narodowe
Uniwersytet Łódzki
Bezpieczeństwo narodowe i kierowanie obronnością
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
Lubelska Akademia WSEI
Bezpieczeństwo obiektów i informacji
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Bezpieczeństwo osób i mienia
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji dre...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych
Politechnika Łódzka
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego - metody i środki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka samoc...
Akademia Zamojska
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z tech...
Politechnika Warszawska
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substan...
Uniwersytet Łódzki
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substan...
Uniwersytet Łódzki
Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Bezpieczeństwo żywności
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestęp...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia ...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Cyberbezpieczeństwo
Collegium Civitas w Warszawie
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień ...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanow...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Dowodzenie w organizacjach wielonarodowych
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
Edukacja dla bezpieczeństwa
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Edukacja dla bezpieczeństwa
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Edukacja dla bezpieczeństwa
Akademia Pomorska w Słupsku
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Edukacja dla bezpieczeństwa
Uniwersytet Łódzki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Edukacja dla bezpieczeństwa + zajęcia edukacyjne w...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpiecz...
Uniwersytet Szczeciński
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Instytut Naukowo - Dydaktyczny w Człuchowie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej ...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Edukacja dla bezpieczeństwa​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzys...
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Ekonomiczne aspekty zarządzania kryzysowego
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Ergonomia i Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Politechnika Poznańska
Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w gospodarce nar...
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecz...
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Inspektor Ochrony Danych
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Collegium Humanum w Warszawie
Inspektor ochrony danych osobowych
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Inżynieria Pożarowa Budynków
Politechnika Poznańska
Inżynieria bezpieczeństwa
Politechnika Warszawska
Inżynieria ruchu drogowego, bezpieczeństwo i rzecz...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Inżynieria systemów - komputerowe wspomaganie bezp...
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem cy...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem pu...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Komunikacja kryzysowa dla służb mundurowych, medyc...
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Komunikacja międzykulturowa w dziedzinie bezpiecze...
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Kryminalistyczne badania dokumentów
Akademia Śląska w Katowicach
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Kryminalistyka i toksykologia sądowa
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Kryminologia z elementami wiktymologii
Uniwersytet Zielonogórski
Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnyc...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnyc...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Logistyka w służbach mundurowych
Bydgoska Szkoła Wyższa
Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębio...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i hig...
Politechnika Poznańska
Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle
Politechnika Łódzka
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyr...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Negocjacje kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
Negocjacje kryzysowe i policyjne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Negocjacje kryzysowe i policyjne
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie ...
Akademia Zamojska
Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
Ochrona VIP i obiektów strategicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Ochrona danych osobowych
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Ochrona danych osobowych
Uniwersytet Gdański
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w...
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Ochrona danych osobowych w administracji i w bizne...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ochrona informacji niejawnej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Ochrona informacji niejawnej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Ochrona informacji niejawnych i administrowanie be...
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych w...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych w...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Ochrona informacji niejawnych i tajemnic ustawowo ...
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinfo...
Politechnika Warszawska
Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem
Politechnika Śląska
Ochrona prywatności i informacji
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Ochrona prywatności i informacji
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Ochrona środowisk turystycznych i rekreacyjnych
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gmi...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Ochrony danych osobowych
Akademia Ignatianum w Krakowie
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Organizacja i zarządzanie w administracji publiczn...
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Organizacja ochrony danych osobowych i informacji ...
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Organizacja ochrony danych osobowych i informacji ...
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Organizacja zarządzanie i bezpieczeństwo ruchu dro...
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Podstawy prawne w zarządzaniu jednostkami bezpiecz...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością ży...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Prz...
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Biznesu
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Podyplomowe studia Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uni...
Uniwersytet Warszawski
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polityka obronna i bezpieczeństwo narodowe
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
Pozyskiwanie i ochrona informacji
Uniwersytet Szczeciński
Pozyskiwanie i ochrona informacji
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Prawnokarna ochrona porządku i bezpieczeństwa publ...
Uniwersytet Łódzki
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Procedury zarządzania bezpieczeństwem w działalnoś...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Przygotowanie Obronne Państwa
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Przysposobienie obronne - Edukacja dla bezpieczeńs...
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Przywództwo wojskowe i komunikacja
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Psychologia dochodzeniowo-śledcza
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Psychologia transportu oraz bezpieczeństwa ruchu d...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i l...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Uniwersytet Łódzki
Strategiczne studia bezpieczeństwa narodowego
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Publicznego i Za...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i M...
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i M...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Energetyczne
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Uni...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa i O...
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa i O...
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Studia Podyplomowe Komunikacja Międzykulturowa w d...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Mikrobiologia, Higiena, Środowi...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych. Specjal...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Ocena Zasobów Środowiska i Zagr...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Studia Podyplomowe Ochrony Informacji Niejawnych i...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Studia Podyplomowe Ochrony Własności Intelektualne...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji i Ochrony Kon...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i hig...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie socjologii bezpiecze...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe dla funkcjonariuszy służby więz...
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Studia podyplomowe w zakresie kontroli w administr...
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki w pro...
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostk...
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysow...
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa
Politechnika Warszawska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żyw...
Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żyw...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żyw...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żyw...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w l...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkod...
Politechnika Warszawska
Użycie Siły w Konfliktach Zbrojnych
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Użycie siły na morzu w prawie międzynarodowym
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Współczesne konflikty zbrojne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Współczesne konflikty zbrojne
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Współpraca wojskowo-cywilna
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeń...
Akademia Zamojska
Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i...
Uniwersytet Rzeszowski
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania
Politechnika Warszawska
Zagrożenia w projektowaniu, budowie i eksploatacji...
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
Zagrożenie przestępczością zorganizowaną i terrory...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ...
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarc...
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Zarządzanie Ciągłością Działania Infrastruktury Kr...
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem
Akademia Zamojska
Zarządzanie bezpieczeństwem
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Zarządzanie bezpieczeństwem
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Zarządzanie bezpieczeństwem IT
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)
Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transpor...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Akademia Polonijna w Częstochowie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i usług
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach k...
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. M. Iwaszkiewicza w Poznaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Akademia Polonijna w Częstochowie
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i bezpiecze...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatyczny...
Europejska Uczelnia w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji państw...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze sz...
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Zarządzanie i audytowanie systemami zaopatrzenia w...
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzow...
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Zarządzanie infrastrukturą IT i bezpieczeństwem
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Zarządzanie instytucjami bezpieczeństwa
Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym ...
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zarządzanie kryzysowe
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Zarządzanie kryzysowe
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Zarządzanie kryzysowe
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Na...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Na...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa Pa...
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa na...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa we...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacja...
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Zarządzanie ochroną informacji niejawnej i danych ...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie ochroną informacji niejawnych
Uniwersytet Zielonogórski
Zarządzanie porządkiem publicznym
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdzia...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdzia...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zarządzanie ryzykiem powodziowym
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie narodowym
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza w or...
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Zarządzanie strategiczne w państwie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zarządzanie strażą miejską/gminną
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
Zarządzanie strażą miejską/gminną
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pra...
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Zarządzanie służbami ratownictwa w sytuacjach kryz...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Zarządzanie służbami ratownictwa w sytuacjach kryz...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeńst...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zarządzanie w ochronie zdrowia z uwzględnieniem Pa...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Zarządzanie w strukturach bezpieczeństwa
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Zarządzanie w sztabach wojskowych
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej służby...
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla straży pożarnej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Zarządzanie zespołami ludzkimi w służbach mundurow...
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
Zdrowie publiczne - Nadzór sanitarno-epidemiologic...
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Zintegrowane systemy zarządzania: Jakość (ISO 9001...
Akademia Polonijna w Częstochowie
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w ...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie