Jakiej tematyki szukasz?

Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka - Studia podyplomowe

Hotelarstwo, Gastronomia, Turystyka

Jak zapewnić turystom odpowiedni wypoczynek? Jak stworzyć idealną ofertę rekreacyjną? Jak umiejętnie zarządzać hotelem, ośrodkiem wypoczynkowym, restauracją? Jak sprawić, aby lokal gastronomiczny przynosił dochody bez konieczności wizyty Magdy Gessler? Jeśli pracujesz w branży turystycznej i chcesz podnieść swoje kwalifikacje, rozważ studia podyplomowe z dziedziny hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Podzielmy tę dziedzinę na trzy części. Pierwsza z nich to studia podyplomowe dla hotelarzy i osób zarządzających obiektami wypoczynkowymi. Na liście znalazły się m.in. takie kierunki jak zarządzanie hotelami, hotelarstwo i turystyka, ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa, menadżer turystyki i sportu, menadżer hotelu, menadżer turystyki i hotelarstwa oraz studia menedżerskie z modułem menedżera jednostek hotelowych, SPA i Wellness. A dla osób szukających spokojnej pracy w miłym otoczeniu: agroturystyka i turystyka wiejska.

Druga część, o której warto wspomnieć, to studia podyplomowe z gastronomii, czyli takie kierunki jak zarządzanie gastronomią i dietetyką, nowoczesne zarządzanie w gastronomii czy nowoczesna organizacja w gastronomii.

Trzecią częścią są studia podyplomowe dotyczące organizacji turystyki, rozwoju regionów i szeroko pojętej animacji. Czyli między innymi: zarządzanie turystyką w regionie, ochrona środowisk turystycznych i rekreacyjnych, animacja turystyki i rekreacji lub interdyscyplinarne studia podyplomowe: historia i tradycja regionu.

Dla tych, którzy szukają czegoś specjalnego w dziedzinie hotelarstwa, turystyki i gastronomii, uczelnie przygotowały tak wyspecjalizowane kierunki jak język rosyjski w biznesie i turystyce, podyplomowe studia turystyka kulturowa – Mazowsze, czy studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych.

To tylko niektóre propozycje studiów podyplomowych dla pracowników branży turystycznej. Sprawdź sam(a), jakie jeszcze możliwości masz do wyboru. Nasza zaawansowana wyszukiwarka wskaże kierunki dostępne w Twoim mieście lub województwie.

Polecane programy studiów podyplomowych

Wyróżnione programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Administrowanie turystyką w samorządzie
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Agroturystyka i turystyka wiejska
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Analiza ekonomiczna w biznesie turystycznym
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Animacja czasu wolnego, turystyki i rekreacji
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Animacja turystyki i rekreacji
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Aranżacja wnętrz obiektów hotelowych i projektowan...
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Executive MBA dla praktyków z dziedziny hotelarstw...
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Gastronomia, hotelarstwo, turystyka (dla nauczycie...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe: Historia i ...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Język rosyjski w biznesie i turystyce
Uniwersytet Łódzki
Kursy z zakresu turystyki i wypoczynku dzieci i mł...
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Literatura i turystyka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Menadżer sportu i rekreacji
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Menedżer turystyki zdrowotnej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organ...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Nowoczesne technologie i strategie w biznesie tury...
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Nowoczesne usługi turystyczne
Uniwersytet Łódzki
Nowoczesne usługi turystyczne - studia podyplomowe...
Uniwersytet Łódzki
Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
Nowoczesne zarządzanie w gastronomii
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Ochrona środowisk turystycznych i rekreacyjnych
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastrono...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Podyplomowe Studia Menedżerów Turystyki i Hotelars...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Turystyka Kulturowa - Mazowsze
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Varsavianistyczne
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe studia "Turystyka i hotelarstwo"
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach
Podyplomowe studia w zakresie rachunkowości i fina...
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach
Projektowanie dla gastronomii (food design)
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Studia Podyplomowe Menedżera Sportu i Turystyki
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Studia Podyplomowe w zakresie turystyki krajów bib...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia menedżerskie - menedżer jednostek hotelowyc...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Studia menedżerskie z modułem menedżera jednostek ...
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Studia menedżerskie z modułem menedżera jednostek ...
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Studium dla Pilotów i Rezydentów Biur Podróży
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Systemy informacyjne i komunikacyjne w turystyce
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Travel marketing w internecie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Turystyka historyczna w społecznościach lokalnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Turystyka historyczno-wojskowa
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Turystyka i Hotelarstwo 2 semestralne - menedżersk...
Uniwersytet Morski w Gdyni
Turystyka i Hotelarstwo 3 semestralne - nauczyciel...
Uniwersytet Morski w Gdyni
Turystyka i hotelarstwo dla nauczycieli
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Turystyka i rekreacja w lecznictwie uzdrowiskowym
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Turystyka uzdrowiskowa i SPA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Turystyka, hotelarstwo i gastronomia
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Zagospodarowanie turystyczne w gospodarce przestrz...
Politechnika Wrocławska
Zarządzanie firmą turystyczną i hotelarską
Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu
Zarządzanie gastronomią i dietetyką
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie imprezami i obiektami sportowymi
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Zarządzanie marką w turystyce
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zarządzanie nowoczesnym obiektem hotelowym
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Zarządzanie obiektami hotelarskimi oraz SPA i well...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Zarządzanie potencjałem turystycznym - studia dofi...
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zarządzanie rekreacją - menedżer rekreacji
Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu
Zarządzanie turystyką międzynarodową
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zarządzanie w agrobiznesie – MBA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem ang...
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturo...
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Zarządzanie w turystyce i rekreacji
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce turysty...
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie