Jakiej tematyki szukasz?

Nauczycielskie studia - Studia podyplomowe

Nauczycielskie studia

Aby być sprawnym nauczycielem, nie wystarczy posiadać konkretną wiedzę. Trzeba ją jeszcze odpowiednio wyłożyć i przedstawić słuchaczom w zrozumiały sposób. Nauczycielskie studia podyplomowe przygotowują specjalistów niemal wszystkich branż i sektorów do pracy w szkołach, na uniwersytetach, w szkołach wieczorowych, przedszkolach, żłobkach, szpitalach oraz zakładach produkcyjnych. Niezależnie od tego, w czym czujesz się specjalistą, na pewno odnajdziesz odpowiednie nauczycielskie studia podyplomowe!

Część z nich dotyczy samej, klasycznie rozumianej, oświaty. To między innymi takie kierunki jak organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli czy budowanie potencjału ucznia – studia podyplomowe dla nauczycieli. Niektóre studia podyplomowe już samą swoją nazwą zdradzają, dla jakich nauczycieli zostały stworzone (na przykład edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna albo edukacja plastyczna i muzyczna w szkole podstawowej i gimnazjum).

Ale wykładać można też... na przykład języki. Dla poliglotów, którzy chcieliby się sprawdzić w zawodzie nauczyciela, stworzono takie kierunki jak dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dydaktyka języka hiszpańskiego, dydaktyka języka niemieckiego... i tak dalej, w zależności od konkretnego języka.

Inne klasyczne szkolne przedmioty też znalazły swoją reprezentację wśród studiów podyplomowych. Można zatem skorzystać z oferty takich kierunków jak studia podyplomowe geografii dla nauczycieli, studia podyplomowe chemii dla nauczycieli, studia podyplomowe informatyki dla nauczycieli czy wychowanie fizyczne dla nauczycieli.

Polskie uczelnie oferują też takie studia podyplomowe jak turystyka, hotelarstwo i gastronomia dla nauczycieli, edukacja informatyczna (studia dla nauczycieli), edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli), etyka dla nauczycieli...

Wybór jest bardzo duży. Jeśli więc jesteś nauczycielem, chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nową specjalizację, rozważ nauczycielskie studia podyplomowe. Z naszą zaawansowaną wyszukiwarką znajdziesz najlepsze oferty uczelni w konkretnym mieście lub województwie.

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie