Jakiej tematyki szukasz?

Nauki humanistyczne - Studia podyplomowe

Nauki humanistyczne

Czy w technologicznym świecie XXI wieku jest jeszcze miejsce dla humanistów? Oczywiście, że tak! Bo trudno byłoby żyć bez muzyki, filmów, seriali, dobrych książek... To właśnie kultura i nauki okołofilozoficzne każdego dnia nadają sens naszemu życiu.

Humanistyczne studia podyplomowe to propozycja dla osób, które chciałyby zdobyć nowe kwalifikacje, uzupełnić nabytą do tej pory wiedzę lub rozwijać swoje horyzonty choćby dla własnej satysfakcji.

Na liście kierunków znalazło się wiele różnorodnych dyscyplin. Wśród nich prym wiedzie język polski, który można zgłębiać w ramach takich programów jak nauczanie języka polskiego jako obcego, język polski z historią, język polski dla nauczycieli czy edukacja polonistyczna. Poboczne (bo związane z czytaniem, bibliotekami i rynkiem wydawniczym) studia podyplomowe to między innymi bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, edytorstwo i rynek książki z bibliotekoznawstwem, scenariusz i dramat, edytorstwo - redakcja tekstu oraz wydawca XXI wieku - publikacje elektroniczne.

Swoje studia podyplomowe mogą odnaleźć też pasjonaci historii. Polskie uczelnie przygotowały dla nich takie kierunki jak historia i społeczeństwo, historia i wiedza o społeczeństwie, historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne, podyplomowe studia historii sztuki.

Wśród studiów podyplomowych dla humanistów nie może zabraknąć filozofii i etyki (także w takiej wersji jak etyka i filozofia religii czy etyka i filozofia w szkole).

Bardziej nietypowe studia podyplomowe dla humanisty to na przykład mitoznawstwo, kognitywistyka, interdyscyplinarne studia antropologiczne, dziedzictwo kulturowe w regionie albo cywilizacje – studia międzykulturowe.

A zatem: skończyłeś/aś studia humanistyczne i masz potrzebę uzupełnienia wiedzy z zakresu wykonywanej obecnie pracy zawodowej? Dzięki naszej wyszukiwarce znajdziesz humanistyczne kierunki studiów podyplomowych przygotowane przez uczelnie z całego kraju. Nie bój się odnajdywania w świecie tego, co naprawdę ciekawe i wartościowe.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Uniwersytet Szczeciński
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Cywilizacje – studia międzykulturowe
Uniwersytet Gdański
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
Uniwersytet Łódzki
Dyplomacja współczesna
Uniwersytet Gdański
Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia ...
Collegium Civitas w Warszawie
Edytorstwo - Redakcja tekstu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Edytorstwo - Wydawca XXI wieku. Publikacje elektro...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Edytorstwo - Wydawca XXI wieku. Publikacje elektro...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Edytorstwo i rynek książki z bibliotekoznawstwem
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Etyka dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Etyka i filozofia religii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Etyka i filozofia w szkole
Uniwersytet Opolski
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczyciel...
Uniwersytet Łódzki
Etyka i filozofia w szkole​​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Etyka w szkole z elementami filozofii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Filologia polska
Uniwersytet Łódzki
Filologia polska (dla polonistów)
Uniwersytet Łódzki
Filologia polska studia kwalifikacyjne
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Filologia polska studia kwalifikacyjne
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Filozofia i etyka kwalifikacyjne studia podyplomow...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Historia Sztuki. Interpretacje
Collegium Civitas w Warszawie
Historia i społeczeństwo
Collegium Verum
Historia i społeczeństwo - nauczanie bloku przedmi...
Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
Historia i wiedza o społeczeństwie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo history...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia. Historia i społeczeństwo
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Informacja naukowa, elektroniczna i bibliotekarstw...
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. M. Iwaszkiewicza w Poznaniu
Innovation and Technology Project Management
Collegium Civitas w Warszawie
Interdyscyplinarne Studia Antropologiczne (ISA)
Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe: Historia i ...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Interdyscyplinarne studia skandynawskie
Uniwersytet Szczeciński
Internetowe Studia Podyplomowe „Polszczyzna w admi...
Uniwersytet Warszawski
Język polski z historią
Collegium Verum
Kognitywistyczne zagadnienia umysłu i procesów myś...
Uniwersytet Łódzki
Komunikacja korporacyjna i public relations
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Kształcenia Nauc...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczno-dyd...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nauczanie historii
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie języka obcego w zintegrowanej edukacji p...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Nauczanie języka polskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Uniwersytet Rzeszowski
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałt...
Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Filozoficzne
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Genealogiczne
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Historii
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Historii Sztuki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotek...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etyczny...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa ...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Varsavianistyczne
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Wiedza o Kulturze Polskiej
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki
Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Retoryki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polonistyka dla nauczycieli
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
Prawo medyczne i bioetyka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowa...
Uniwersytet Łódzki
Retoryka praktyczna
Uniwersytet Łódzki
SP Italianistyczne
Uniwersytet Gdański
Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzki...
Uniwersytet Łódzki
Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzki...
Uniwersytet Łódzki
Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Doku...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Edytorstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Historia i Kultura Żydów w Pols...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Historii
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Historii
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeńst...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Historii w zakresie nauczania h...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Komunikacji Językowej i Praktyc...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej w ...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filologii Polski...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filologii Polski...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Informacji Nauko...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Nauczania Języka...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Języku ...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Literatura i książka dla dzieci...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Literatura i książka dla dzieci...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Polszczyzna a przekład
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Teksty współczesnej kultury
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Zarządzanie Dziedzictwem Kultur...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Zintegrowane nauczanie przedmio...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przy...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Rosyjski...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli oraz Nauczyciel...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnyc...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnyc...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe informacja naukowa i biblioteko...
Uniwersytet Opolski
Studia Podyplomowe w zakresie Gender
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe w zakresie historii
Uniwersytet Opolski
Studia Podyplomowe w zakresie nauczania języka pol...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe „Filologia polska w praktyce"
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy”
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe „Ochrona i zarządzanie dziedzic...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia techni...
Uniwersytet Warszawski
Studia filozofii i etyki
Collegium Verum
Studia podyplomowe - profesjonalne tłumaczenie pis...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe filozofii i etyki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studium Kreatywnego Pisania
Collegium Civitas w Warszawie
Sztuka wystawiennicza i scenografia
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pedagogic...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wiedza o kulturze
Uniwersytet Zielonogórski
Wiedza o kulturze - interdyscyplinarne studia pody...
Collegium Verum
Wiedza o kulturze i edukacja medialna
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wiedza o kulturze i filozofia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wiedza o kulturze – dydaktyka nauczania przedmiotu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wiedza o kulturze – dydaktyka nauczania przedmiotu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Zarządzanie kulturą
Uniwersytet Łódzki
Żydzi polscy - kultura, język, historia
Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie