Jakiej tematyki szukasz?

Nauki społeczne - Studia podyplomowe

Nauki społeczne

Chciał(a)byś, żeby Twoja praca dawała konkretne rezultaty? Chcesz się przysłużyć innym? A może pracujesz na rzecz społeczności lokalnych? Jeśli tak, studia podyplomowe z dziedziny nauk społecznych są właśnie dla Ciebie. Zapoznaj się z ofertą polskich uczelni.

Przykładowo, jeśli jesteś osobą koncyliacyjną i umiesz łagodzić ludzkie spory oraz emocje, możesz podjąć zawód mediatora. Umożliwią Ci to takie studia podyplomowe jak akademia mediatora i negocjatora, Advanced Mediator lub negocjacje i mediacje w biznesie.

Jeśli natomiast wolisz spełniać się w pracy związanej z opieką, doradztwem albo wychowawstwem, zwróć uwagę na takie studia podyplomowe jak organizacja pomocy społecznej, asystent osoby starszej, asystent rodziny, aktywacja społeczna seniorów, aktywizacja kapitału społecznego - ekonomia społeczna, andragogika - przygotowanie do pracy edukatora oświaty lub interwencja kryzysowa w pracy socjalnej.

Ważną pozycję na liście stanowią kierunki związane z resocjalizacją. To między innymi takie ich odmiany jak resocjalizacja z socjoterapią, resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna, pedagogika resocjalizacyjna oraz profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Ale studia podyplomowe z dziedziny nauk społecznych to nie tylko opieka i pomoc innym ludziom. Osoby, które od kontaktu z drugim człowiekiem wolą zgłębiać zagadnienia społeczne w bardziej teoretyczny sposób, mogą wybrać takie studia podyplomowe jak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie, psychologia społeczna w praktyce, socjologia kryminalna, wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska czy nawet totalitaryzm - nazizm - holokaust.

Jeśli zatem interesują Cię studia związane z naukami społecznymi, ale nie chcesz podejmować klasycznych, dziennych studiów pierwszego stopnia, albo ukończyłeś/aś inny kierunek i chcesz teraz poszerzyć swoje kwalifikacje, rozważ odpowiedni kierunek studiów podyplomowych. Idealne studia zlokalizowane w twoim województwie lub mieście pomoże Ci wybrać nasza zaawansowana wyszukiwarka.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Administracja publiczna w realizacji zadań pomocy ...
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Administrowanie wybranymi systemami bezpieczeństwa...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Aktywacja społeczna seniorów
Uniwersytet Zielonogórski
Aktywizacja kapitału społecznego - ekonomia społec...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andragogika - przygotowanie do pracy edukatora ośw...
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Asystent rodziny
Uniwersytet Łódzki
Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycyni...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Coaching zrównoważonego stylu życia
Uniwersytet Łódzki
Cywilizacje – studia międzykulturowe
Uniwersytet Gdański
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Doradztwo zawodowe
Akademia Zamojska
Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia ...
Collegium Civitas w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
Edukacja seksualna i wychowanie do życia w rodzini...
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Edukacja seksualna i wychowanie do życia w rodzini...
Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Ekonomia społeczna
Uniwersytet Łódzki
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
Uniwersytet Łódzki
Ekonomika i organizacja społecznej jednostki oświa...
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Etyka dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Etyka i filozofia religii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Europeistyka i ukrainistyka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Film i Historia - realizacja filmu dokumentalnego
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Fundusze Unii Europejskiej - pozyskiwanie, monitor...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Gender Studies
Uniwersytet Łódzki
Gender Studies
Uniwersytet Łódzki
Gender Studies - polityka równych szans w procesie...
Uniwersytet Łódzki
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Gerontologia społeczna
Uniwersytet Łódzki
Gerontologia społeczna
Uniwersytet Łódzki
Historia i społeczeństwo
Collegium Verum
Historia i wiedza o społeczeństwie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami ed...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami ed...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Historia. Historia i społeczeństwo
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacz...
Collegium Civitas w Warszawie
Integracja społeczna i prawa człowieka w kontekści...
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Interakcje społeczne i kooperacja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Internetowe Studia Podyplomowe „Rozwój w dobie glo...
Uniwersytet Warszawski
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Języki i kultura Głuchych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Kierownik zespołu - team leader (we współpracy z I...
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami nego...
Politechnika Koszalińska
Komunikacja korporacyjna
Uniwersytet Warszawski
Komunikacja korporacyjna i public relations
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komunikacja międzykulturowa w cyfrowym świecie
Uniwersytet Łódzki
Komunikacja społeczna dla prawników
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kryminalistyczne Badania Odzieży i Wyrobów Tekstyl...
Akademia Śląska w Katowicach
Kryzys i interwencje kryzysowe
Uniwersytet SWPS Wrocław
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczno-dyd...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Lider aktywnej polityki społecznej w samorządzie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mediacje i negocjacje oraz inne metody rozwiązywan...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe i nieletn...
Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu
Mediacje w środowisku oświatowym i rodzinnym
Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
Metody interwencji kryzysowej w rozwiązywaniu prob...
Uniwersytet SWPS Poznań
Metody interwencji kryzysowej w rozwiązywaniu prob...
Uniwersytet SWPS Poznań
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Uniwersytet Łódzki
Negocjacje i mediacje
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Negocjacje i mediacje
Uniwersytet Rzeszowski
Negocjacje i mediacje w biznesie
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Negocjacje i mediacje. Oferta specjalna skierowana...
Akademia Mazowiecka w Płocku
Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie ...
Akademia Zamojska
Ochrona danych osobowych
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historycz...
Politechnika Warszawska
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systeme...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Organisational Consultant - podejście systemowe
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Organizacja pomocy społecznej
Bydgoska Szkoła Wyższa
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Łódzki
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Gdański
Pedagogiczne podstawy psychologii kwantowej
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Pedagogika resocjalizacyjna
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Bad...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Nad Problematyką Kulturowej i S...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studia Promocji Wiedzy o Polsce
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studia Seksuologii Społecznej
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Varsavianistyczne
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podyplomowe Studia z zakresu metod Badań Społeczny...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia „Organizowanie Pracy z Senioram...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Ewaluacji Programów Społecznyc...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Penitencjarne
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli ...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe studia z zakresu tradycji, kultury i w...
Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Pomoc społeczna i praca socjalna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pośrednictwo pracy
Akademia Zamojska
Prawa człowieka – konteksty społeczno–kulturowe i ...
Uniwersytet Łódzki
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Profesjonalne szkolenia i wystąpienia publiczne
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Uniwersytet Rzeszowski
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawod...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przygotowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne s...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Przywództwo w społecznościach lokalnych
Uniwersytet w Białymstoku
Psychologia społeczna w praktyce
Uniwersytet SWPS Poznań
Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna
Uniwersytet Gdański
Resocjalizacja i profialktyka społeczna
Akademia Jagiellońska w Toruniu
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
Uniwersytet Łódzki
Resocjalizacja z socjoterapią
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Retoryka i komunikacja społeczna
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rozwój obszarów wiejskich
Politechnika Warszawska
Rynek pracy i ubezpieczeń społecznych
Politechnika Gdańska
SP Gedanistyki
Uniwersytet Gdański
Samorząd terytorialny i rozwój lokalny w warunkach...
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Socjologia kryminalna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Socjoterapia i profilaktyka społeczna
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Socjoterapia i terapia pedagogiczna
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Gerontologopedii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Historia i Kultura Żydów w Pols...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej w ...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations ...
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Lobbingu i Strategicznego Plano...
Uniwersytet Rzeszowski
Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej i...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Rozwiązywanie Konfliktów i Part...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynaro...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Zachowania problemowe młodzieży...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli oraz Nauczyciel...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe w zakresie Gender
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe w zakresie gender
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zar...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie resocjalizacji i pro...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie socjologii bezpiecze...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe Społeczna Odpowiedzialność Bizn...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia podyplomowe pokojowe rozwiązywanie konflikt...
Uniwersytet Opolski
Studia podyplomowe z zakresu „Wiedzy o społeczeńst...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Szkolny doradca zawodu
Uniwersytet w Białymstoku
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pedagogic...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Teoria i praktyka lobbingu w Unii Europejskiej
Uniwersytet Zielonogórski
Teoria i praktyka sommelierska
Collegium Civitas w Warszawie
Wiedza o kulturze edukacja europejska
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Wiedza o kulturze i filozofia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wiedza o społeczeństwie
Akademia Zamojska
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczo...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w ro...
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w ro...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w ro...
Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorc...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wiedza o społeczeństwie – dydaktyka nauczania prze...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wiedza o społeczeństwie, państwie i prawie
Collegium Verum
Wiedza o winie. Media, rynek, kultura
Collegium Civitas w Warszawie
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we wspó...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wychowanie do życia w rodzinie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja prozdrow...
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualn...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Wychowanie do życia w rodzinie – dydaktyka nauczan...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe,...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zabezpieczenie społeczne
Politechnika Opolska
Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w organizacji
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Zarządzanie polityką społeczną
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Zarządzanie pracą socjalną
Akademia Pomorska w Słupsku
Żydzi polscy - kultura, język, historia
Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie