Jakiej tematyki szukasz?

Nauki teologiczne - Studia podyplomowe

Nauki teologiczne

Jak sama nazwa wskazuje (theos, „Bóg” + logos, „nauka”), teologia to typowo religijna dziedzina wiedzy. Warto więc być świadomym, że to zdecydowanie nie są studia dla wszystkich. Aby podjąć teologiczne studia podyplomowe, niezbędne jest odpowiednie powołanie, wiara, pewność swoich decyzji. Ale osoby, które zdecydują się na pogłębianie swoich kwalifikacji z dziedziny teologii, mogą liczyć na bliskie zetknięcie się ze swoimi ideałami, przekonaniami i wierzeniami. Czy podejmiesz to ryzyko?

Jeśli tak, uczelnie przygotowały dla Ciebie kilka rozmaitych kierunków związanych z teologią. Przykładowo, jeśli chciał(a)byś znaleźć pracę jako nauczyciel/ka religii, etyki lub filozofii, rozważ takie studia podyplomowe jak doskonalenie nauczania religii, etyka dla nauczycieli, etyka i filozofia w szkole, nauczanie filozofii, podyplomowe studium katechetyczno-pedagogiczne, podyplomowe studia „etyka w szkole” albo studia podyplomowe pedagogiczne dla teologów.

Jeśli interesuje Cię „czysta” teologia katolicka, przygotowano dla Ciebie takie kierunki jak teologia, wiedza o Biblii, współczesne aspekty duszpasterstwa, studia podyplomowe wprowadzenie w teologię, podyplomowe studium teologii, podyplomowe studia duchowości, podyplomowe studia teologii pastoralnej, podyplomowe studia kierownictwa duchowego albo podyplomowe studia formacji biblijnej.

Z pewnością bardziej nietypowymi kierunkami na liście studiów teologicznych są coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa i duchowości rodzinnej, podyplomowe studia z bioetyki, pokojowe rozwiązywanie konfliktów - ekumeniczne drogi pojednania, studia podyplomowe w zakresie turystyki krajów biblijnych albo studia podyplomowe w zakresie zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w szkolnym nauczaniu religii.

Jeśli więc w swojej pracy zawodowej zajmujesz się aspektami duchowymi albo masz potrzebę rozwoju w tej dziedzinie, wybierz studia podyplomowe, które pomoże Ci wybrać poniższa lista albo nasza zaawansowana wyszukiwarka.

Polecane programy studiów podyplomowych

Wyróżnione programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa i duchowoś...
Uniwersytet Opolski
Doskonalenie nauczania religii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Etyka i filozofia w szkole
Uniwersytet Opolski
Etyka w szkole z elementami filozofii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia w zakresie Opieki Duszpasterski...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podyplomowe Studia z Bioetyki
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podyplomowe Studium Katechetyczno - Pedagogiczne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Podyplomowe Informatyczne Technologie Bizne...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Wprowadzenie w Teologię
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe w zakresie bioetyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie teologii - realizowa...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie turystyki krajów bib...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie zastosowania technol...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe pokojowe rozwiązywanie konflikt...
Uniwersytet Opolski
Wiedza o biblii
Uniwersytet Opolski
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we wspó...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Współczesne aspekty duszpasterstwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie