Jakiej tematyki szukasz?

Pedagogika - Studia podyplomowe

Pedagogika

Jesteś absolwentem pedagogiki? Szukasz możliwości rozwoju i uzyskania nowych kompetencji? Dobrze czujesz się w pracy z młodszymi lub potrzebującymi? Z pomocą naszej rozbudowanej wyszukiwarki odnajdziesz najlepsze studia podyplomowe w swoim mieście lub województwie. Uczelnie przygotowały wiele nowoczesnych i interesujących programów, które pozwolą Ci na podniesienie swoich kwalifikacji.

Pełna oferta obejmuje podyplomowe studia pedagogiczne w Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach, Rzeszowie, Toruniu i wielu miastach w kraju. Łącznie dostępnych jest ponad 1000 kierunków, które dotyczą zarówno postępowania z najmłodszymi podopiecznymi, jak i z osobami z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Odpowiednio dobrane studia podyplomowe uczą rozwiązywania wielu trudności, z którymi trzeba zmagać się podczas kolejnych etapów rozwoju człowieka.

Poszczególne studia i szkolenia różnią się nie tylko tematyką, ale także długością trwania, mogącą obejmować najczęściej dwa, ale czasami również trzy lub cztery semestry. Są to zajęcia, na które składają się zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty pracy pedagogicznej, wspierające w rozwoju kompetencji dotyczących postępowania ze zróżnicowanymi podopiecznymi.

Najpopularniejsze studia podyplomowe dla osób z wykształceniem pedagogicznym to m.in. logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja początkowa i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna.

Ale uczelnie przygotowały też mniej oczywiste studia podyplomowe z dziedziny pedagogiki. Do wyboru są więc także takie kierunki jak dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą, edukacja włączająca, edukacja w zakresie etyki, mediacje rodzinne i szkolne, pedagogika resocjalizacyjna czy plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych.

Bogate zróżnicowanie programów podyplomowych gwarantuje, że na pewno znajdziesz wśród nich coś dla siebie. Skorzystaj z wyszukiwarki i przekonaj się sam(a).

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie