Jakiej tematyki szukasz?

Politologia, Stosunki międzynarodowe - Studia podyplomowe

Politologia, Stosunki międzynarodowe

Ukończyłeś/aś politologię lub stosunki międzynarodowe, ale w pracy zawodowej potrzebujesz szczegółowej wiedzy? Rozpocząłeś/aś pracę w środowisku międzynarodowym, która wymaga znajomości innych kultur? A może fascynujesz się konkretnym krajem/kulturą i chcesz rozwijać swoje pasje? Studia podyplomowe z dziedziny politologii i stosunków międzynarodowych to zawsze dobry wybór!

Niektóre z nich przygotowują do roli sprawnego biznesmena. To między innymi takie kierunki jak International Marketing Management, menadżer i firma na rynkach międzynarodowych czy mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

Jednak większość kierunków z tej dziedziny skoncentrowana jest raczej na dyplomacji i współpracy politycznej z innymi krajami. Mamy na myśli takie studia podyplomowe jak relacje międzynarodowe i dyplomacja, reprezentacja zagraniczna i dyplomacja, dyplomacja gospodarcza, dyplomacja i służba zagraniczna.

Jeśli natomiast interesuje Cię konkretny obszar, wybierz studia podyplomowe poświęcone właśnie jego uwarunkowaniom politycznym i gospodarczym. Idąc z zachodu na wschód, do wyboru masz takie kierunki jak współczesna Ameryka Łacińska w praktyce, 21st Century United States of America in Practice, studia europejskie, europeistyka i ukrainistyka, formowanie procesów współpracy transgranicznej Polska-Ukraina, podyplomowe studia Europy Wschodniej, wiedza o Rosji współczesnej, azjatycko-europejskie stosunki finansowo-ekonomiczno-prawne, studia azjatyckie, handel z Chinami oraz studia podyplomowe kontekst kulturowy biznesu Japonii i Korei.

Niepowiązane z poprzednimi grupami, a przecież także istotne studia podyplomowe to m.in. marketing polityczny, polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców, zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych, studia podyplomowe prawa europejskiego albo studia podyplomowe islam w świecie współczesnym.

Stosunki międzynarodowe to w dzisiejszym świecie ważny temat, wymagający ciągłej aktualizacji wiedzy i przyzwyczajeń. Warto więc podjąć studia podyplomowe. Zaawansowana wyszukiwarka na naszym portalu pozwoli Ci odnaleźć najlepsze kierunki w konkretnym województwie lub mieście.

Programy studiów podyplomowych

21st Century United States of America in Practice
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Azjatycko-Europejskie Stosunki Finasowo-Ekonomiczn...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Europeistyka i ukrainistyka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Formowanie procesów współpracy transgranicznej Pol...
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Fundusze Unijne - zasady ich pozyskiwania, wdrażan...
Uniwersytet Opolski
International Marketing Management
Uniwersytet Łódzki
Komunikacja międzykulturowa w dziedzinie bezpiecze...
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Koordynator Projektów Unijnych 2014-2020
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Międzykulturowe Public Relations
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i handel on-li...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Uniwersytet Szczeciński
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Języków Obcych...
Uniwersytet Wrocławski
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w...
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Organizacja i zarządzanie w instytucjach Unii Euro...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Podyplomowe Studia Europejskich Stosunków Finansow...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Europy Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Handlu ze Wschodem
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Kultura, Nauka i Edukacja w Uni...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie „Ameryka Łac...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Marketing w Sferze Publicznej
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Polityki Unii Europejskiej
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby...
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Wschodnie
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski
Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzozie...
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Public relations w praktyce stosunków międzynarodo...
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Relacje międzynarodowe i dyplomacja
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Reprezentacja zagraniczna i dyplomacja
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Reprezentacja zagraniczna i dyplomacja
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i M...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i M...
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Uni...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Islam w świecie współczesnym
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Komunikacja Międzykulturowa w d...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Kontekst kulturowy biznesu Japo...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Prawa i Gospodarki Unii Europej...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynar...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projek...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studium Stosunków Międzykulturowych Wieczorowe Stu...
Uniwersytet Warszawski
Wiedza o Rosji współczesnej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wiedza o Rosji współczesnej
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Współczesna Ameryka Łacińska w praktyce
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach k...
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. M. Iwaszkiewicza w Poznaniu
Zarządzanie projektami europejskimi
Akademia Zamojska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie