Jakiej tematyki szukasz?

Zdrowie publiczne - Studia podyplomowe

Zdrowie publiczne

Pandemia COVID-19 dobitnie pokazała, jak istotni dla kraju i społeczeństwa są ludzie związani z szeroko rozumianym zdrowiem publicznym. Nie chodzi tylko o lekarzy i pielęgniarki - choć ci są zawsze na pierwszej linii frontu - ale też o fizjoterapeutów, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, a wreszcie o kadry zarządzające placówkami służby zdrowia.

Dla wszystkich tych grup przewidziano odpowiednie studia podyplomowe, pomagające w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, uaktualnieniu wiedzy i podniesieniu kompetencji zawodowych.

Zaczynając od tych, którzy w szpitalach i przychodniach pełnią funkcje przywódcze: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, prawo i zarządzanie w ochronie zdrowia, zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, zarządzanie i organizacja ochroną zdrowia, zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, zarządzanie podmiotami leczniczymi, zarządzanie opieką nad seniorami, menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w obliczu zmian rynkowych - to tylko niektóre studia podyplomowe dla menadżerów i ekonomistów związanych ze służbą zdrowia.

Ci, którzy mają w sobie duże pokłady cierpliwości i chcieliby swoją pracą wyraźnie pomóc drugiemu człowiekowi, mogą wybrać kierunki takie jak gerontologia społeczna, gerontologia z elementami opieki paliatywnej, interdyscyplinarna opieka psychogeriatyczna, fizjoterapia w geriatrii i opiece paliatywnej, opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, asystent osoby starszej i niepełnosprawnej czy opiekunka środowiskowa. Dla tych, którzy chcieliby wyjechać za granicę, przewidziano też taki kierunek jak opieka senioralna z kursem językowym (język angielski, niemiecki lub norweski).

Ponadto polskie uczelnie przygotowały studia podyplomowe na pograniczu zdrowia, edukacji i marketingu. To między innymi kierunki takie jak edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, dydaktyka ratownictwa medycznego, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. A dla dietetyków: analityka i bezpieczeństwo żywności.

O tym, że uczelnie regularnie dostosowują swój program do aktualnych zapotrzebowań rynkowych, świadczy też pojawienie się takiego kierunku jak... rehabilitacja COVID-19.

Jeśli więc pracujesz w służbie zdrowia i chcesz podnieść swoje kompetencje albo przygotowujesz się do zarządzania placówką medyczną, rozważ odpowiednie studia podyplomowe. Przy pomocy naszej zaawansowanej wyszukiwarki znajdziesz najlepsze kierunku w swoim mieście lub województwie.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Analityka i Bezpieczeństwo Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Aspekty prawne wykonywania zawodów medycznych w se...
Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej w różny...
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycyni...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia ...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Edukacja w zakresie nauczania przyrody dla nauczyc...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja zdrowotna w placówce oświatowej
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
Uniwersytet Łódzki
Fizjoterapia w geriatrii i opiece paliatywnej
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Gerontologia z elementami opieki paliatywnej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia z...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instruktor w zakresie kinezygerontoprofilaktyki
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Interdyscyplinarna opieka psychogeriatyczna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Menedżer medycznego laboratorium diagnostycznego w...
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Por...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Opieka nad osobami starszymi w realiach europejski...
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Opieka nad osobami starszymi z elementami gerontol...
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systeme...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Opieka senioralna z kursem językowym (język angiel...
Uniwersytet Szczeciński
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
PR, marketing i komunikowanie w ochronie zdrowia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Pielęgniarka geriatyczna
Akademia Polonijna w Częstochowie
Podyplomowe Studia Geriatria z elementami opieki d...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządz...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Prawa Medycznego, Bioetyki i So...
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Ochro...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Zarządzania Oswiatą
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Zarządzania Podmiotami Lecznicz...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studium Zarządzanie w Opiece Zdrowotne...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Praca socjalna w obszarze zdrowia psychicznego w ś...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Prawo i zarządzanie w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Prawo medyczne w ochronie zdrowia
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdr...
Uniwersytet Łódzki
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Akademia Polonijna w Częstochowie
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnos...
Gdańska Szkoła Wyższa
Reedukacja posturalna i korekcja wad postawy
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Studia Podyplomowe Gerontologopedyczne
Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami w ochron...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia ...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla edukatorów zdrowotnych w za...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studia menedżerskie - zarządzanie w opiece zdrowot...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Studia podyplomowe „E-zdrowie” - Finansowane z Eur...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Suplementy diety w żywieniu i sporcie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żyw...
Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Szkoła Koderów - Organizacja pracy koderów w podmi...
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno - Medyczna w Chorzowie
Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medy...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zarządzanie biznesem medycznym
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zarządzanie i administracja w jednostkach ochrony ...
Akademia Nauk Stosowanych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Zarządzanie i organizacja ochroną zdrowia
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Zarządzanie opieką nad seniorami
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Zarządzanie placówkami opieki zdrowia
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zarządzanie w ochronie zdrowia z uwzględnieniem Pa...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Zarządzanie w ochronie środowiska
Akademia Polonijna w Częstochowie
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zarządzanie w opiece zdrowotnej (studia modułowe)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Zarządzanie w służbie zdrowia
Lubelska Akademia WSEI
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Zdrowa żywność, nowoczesne technologie i biznes
Uniwersytet Łódzki
Zdrowie publiczne - Nadzór sanitarno-epidemiologic...
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Zdrowie publiczne - bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochr...
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zdrowie publiczne i środowiskowe
Akademia Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach
Zdrowie publiczne w środowisku społecznym
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Żywienie człowieka - promocja zdrowia
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Żywienie w zdrowiu, chorobie i starości
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie