Zdrowie publiczne - studia podyplomowe

Kierunki

Wyświetlone 61-80 z 117.
PR, marketing i komunikowanie w ochronie zdrowia
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Akademia Polonijna w Częstochowie
Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Gdańska Szkoła Wyższa
Środowiskowe czynniki ryzyka zdrowotnego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Studia menedżerskie - zarządzanie w opiece zdrowotnej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Studia Podyplomowe dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studia podyplomowe „E-zdrowie” - Finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Gerontologopedyczne
Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia (w warunkach Integracji z Unią Europejską)
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Suplementy diety w żywieniu i sporcie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Szkoła Koderów - Organizacja pracy koderów w podmiotach leczniczych
Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie
Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku