Architektura - studia podyplomowe

Jesteś architektem? Chcesz zaktualizować swoją wiedzę lub poszukujesz specjalności, która pomoże Ci wybić się na rynku? Znajdź najlepsze studia podyplomowe z naszą zaawansowaną wyszukiwarką. Uczelnie wyższe szkolą architektów w takich specjalnościach jak np.: aranżacja i stylizacja przestrzeni, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, rewitalizacja miast, zarządzanie projektem w architekturze i budownictwie.

Wyniki spełniające kryteria wyszukiwania

Wyświetlone 21-40 z 63.
Gospodarka przestrzenna w administracji publicznej
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
Gospodarka przestrzenna w praktyce
Politechnika Warszawska
Grafika Komputerowa w Architekturze Wnętrz
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Kształtowanie i zarządzanie terenami zieleni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Multimedia w architekturze
Politechnika Wrocławska
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Planowanie przestrzenne (dla architektów)
Politechnika Poznańska
Planowanie przestrzenne (dla niearchitektów)
Politechnika Poznańska
Podyplomowe studia planowania przestrzennego
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej
Politechnika Warszawska
Podyplomowe studium z zakresu badań i analiz architektury historycznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Podyplomowe studium z zakresu badań i analiz architektury historycznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki