Jakiej tematyki szukasz?

Nauki przyrodnicze - Studia podyplomowe

Nauki przyrodnicze

Jesteś absolwentem/absolwentką kierunków przyrodniczych i chcesz poszerzyć swoje kompetencje? A może obecna praca wymaga od Ciebie uzupełnienia wiedzy np. z zaopatrzenia w wodę i ścieki, administrowania ochroną środowiska, biologii, chemii, gospodarowania odpadami?

Nauki przyrodnicze pozwalają nam lepiej poznać świat, w którym żyjemy. Od najmniejszych atomów, którymi zajmuje się chemia, poprzez komórki i organizmy biologicznie żywe, aż do wielkich tworów skalnych i geografii antropocenu. Studia podyplomowe z tego zakresu oferują równie szerokie spojrzenie na wszystkie te zagadnienia.

Bo, przykładowo, biologiczne studia podyplomowe to nie tylko „czysta” biologia, ale też biotechnologia w ochronie środowiska, biotechnologia stosowana, biznes w biotechnologii, ocena oddziaływania na środowisko albo kierunki weterynaryjne: chirurgia weterynaryjna, choroby drobiu i ptaków ozdobnych, choroby psów i kotów lub choroby zwierząt nieudomowionych.

Geografia to kolejny bardzo szeroki temat. Sprawni geografowie mogą wybierać takie studia podyplomowe jak systemy informacji geograficznej w praktyce, studia podyplomowe geologii, studia podyplomowe geoinformacji czy GIS - system informacji geograficznej.

Fizyka, fizyka z astronomią, chemia praktyczna i chemia środowiska - to tylko niektóre studia podyplomowe z kolejnych dwóch, niezwykle istotnych dziedzin nauki.

Nie wolno wreszcie zapominać o wszystkich kierunkach nauczycielskich. Polskie uczelnie oferują studia podyplomowe dla nauczycieli wszystkich istotnych nauk przyrodniczych. Czyli, przykładowo, takie kierunki jak edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji szkoły, edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja europejska, edukacja w zakresie nauczania przyrody, nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, geografia dla nauczycieli czy nauczanie przyrody w szkole ponadgimnazjalnej.

Warto też wspomnieć o mniej typowych, ciekawych kierunkach, takich jak chociażby florystyka, biopaliwa albo genetyka sądowa.

Wybór jest spory. Abyś nie musiał(a) przeglądać całej długiej listy kierunków, nasza zaawansowana wyszukiwarka pomoże Ci odnaleźć odpowiednio dopasowane studia podyplomowe.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Administrowanie ochroną środowiska
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami ł...
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Analityka laboratoryjna w badaniach żywności i tok...
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
Analityka laboratoryjna w ochronie środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Architektura przestrzeni publicznej, parków i ogro...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bezpieczeństwo i analiza żywności
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji dre...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Biologia Sądowa
Uniwersytet Gdański
Biologia molekularna z elementami biotechnologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biomonitoring wód powierzchniowych w kontekście Ra...
Uniwersytet Łódzki
Biotechnologia w ochronie środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Biznes w Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Choroby zwierząt nieudomowionych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Diagnostyka Molekularna
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audy...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Drewno i Tworzywa Drewopochodne w Budownictwie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodo...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Działalność Rolnicza w Warunkach Wspólnej Polityki...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji ...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania przyrody
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania przyrody dla nauczyc...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania przyrody dla szkół ś...
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie
Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
GIS - System Informacji Geograficznej
Uniwersytet Gdański
Geografia dla nauczycieli
Uniwersytet Szczeciński
Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka odpadami komunalnymi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w adm...
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Hodowla koni i jeździectwo
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Hortiterapia - leczenie za pomocą ogrodów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Innowacyjna Biogospodarka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instrumentalne metody badań minerałów i skał
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Integracja Europejska - Agrobiznes i Obszary Wiejs...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Integrowana produkcja i ochrona roślin
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Interdyscyplinarne Studia Antropologiczne (ISA)
Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe w zakresie N...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Kształtowanie i zarządzanie terenami zieleni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Kurs projektowania i pielęgnacji ogrodów
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Kurs uprawy i znaczenia gospodarczego roślin ziela...
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Melioracje i gospodarka wodna
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Menedżer ds. odnawialnych źródeł energii
Politechnika Lubelska
Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środo...
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyr...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawow...
Uniwersytet Rzeszowski
Nauczanie przyrody w szkole ponadgimnazjalnej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nauczenie przyrody w szkole podstawowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Naukowe podstawy treningu koni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorz...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Niestacjonarne Studium Przygotowania Pedagogiczneg...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ocena Jakości Agrosurowców
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ocena oddziaływania na środowisko
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REA...
Uniwersytet Gdański
Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem
Politechnika Śląska
Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych
Uniwersytet Łódzki
Ochrona różnorodności biologicznej - oceny oddział...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach
Ochrona środowisk turystycznych i rekreacyjnych
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gmi...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Odnawialne źródła energii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Odnawialne źródła energii
Uniwersytet Zielonogórski
Odnawialne źródła energii
Uniwersytet Opolski
Odnawialne źródła energii
Uniwersytet Opolski
Odnawialne źródła energii
Akademia Zamojska
Odnawialne źródła energii
Politechnika Koszalińska
Pielęgniarstwo zwierząt z elementami zoopsychologi...
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania Przy...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Kształcenia Blokowego w zakresi...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Ochrony Przyrody i Zarządzanie ...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Technologii Produkcji Grzybów J...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia z Biologii Molekularnej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Polityka Ochrony Środowiska - Ekologia i Zarządzan...
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Prawne aspekty ochrony środowiska i przyrody ze sz...
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Prawo ochrony środowiska
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami
Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniow...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Proekologiczne zarządzanie gospodarką energetyczną
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Przygotowanie nauczycielskie - geografia w gimnazj...
Uniwersytet Łódzki
Przyroda - studia podyplomowe dla nauczycieli
Uniwersytet Łódzki
Przyroda w szkole podstawowej​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków ...
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów ziel...
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regio...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju gospo...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rybactwo i ochrona środowiska wodnego
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Specjalista BHP i Ochrony Środowiska
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Specjalista do spraw gospodarowania odpadami
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemicz...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Biologii Sądowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Biologii dla Nauczycieli
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Biotechnologia
Uniwersytet Opolski
Studia Podyplomowe Chemii i Chemii Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Geoinformacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Mikrobiologia, Higiena, Środowi...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody i Studia Po...
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Ocena Zasobów Środowiska i Zagr...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Ochrony Atmosfery i Zarządzania...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Turystyki, Systemu Modułowej Ak...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Specjalność: Ch...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli oraz Nauczyciel...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące d...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące d...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe w zakresie analityki w ochronie...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie bioetyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe „Człowiek-Miasto-Środowisko”
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe „Geoinformatyka w ochronie środ...
Uniwersytet Warszawski
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolni...
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kot...
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Studium Podyplomowe Zastosowanie Chemii w Ochronie...
Uniwersytet Warszawski
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Studium podyplomowe genetyki i selekcji drzew leśn...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żyw...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w l...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Technologia wody, ścieków i odpadów
Politechnika Koszalińska
Technologia wód, ścieków i odpadów
Politechnika Wrocławska
Termomodernizacja i odnawialne źródła energii (cer...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Towaroznawstwo zielarskie kosmetyczne i żywności f...
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbaniz...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i altern...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Użytkowanie lasu i transport leśny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych
Uniwersytet Gdański
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wychowanie fizyczne z rytmiką w edukacji przedszko...
Uniwersytet Rzeszowski
Wykorzystanie technik komputerowych w rolnictwie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie
Politechnika Gdańska
Zarządzanie gospodarką odpadami
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska
Politechnika Morska w Szczecinie
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska
Politechnika Morska w Szczecinie
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach ...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zarządzanie ochroną środowiska
Collegium Civitas w Warszawie
Zarządzanie ochroną środowiska
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie ochroną środowiska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
Zarządzanie systemami środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zarządzanie zasobami przyrody i środowiska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inży...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inży...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i ...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zioła i nutraceutyki - ich znaczenie dla gospodark...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ziołoznawstwo
Uniwersytet Rzeszowski
Zoopsychologia - problemy behawioru psów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoj...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami ...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie