Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w ​Zamościu

Zamość

W tym mieście nie można się nie zakochać. Zamość, ze względu na tutejszą architekturę, nazywany jest perłą renesansu albo Padwą Północy.

Sercem miasta jest Rynek Wielki. To na nim krzyżują się dwie osie miasta. To tam znajdują się przepiękne, kolorowe kamienice. Na Rynku odbywają się liczne imprezy kulturalne, w sezonie tętnią życiem ogródki kawiarniane, jest gwarno, kolorowo, a jednocześnie kameralnie. I wreszcie na Rynku znajduje się najbardziej znana ikona Zamościa - renesansowy ratusz.

Poza tym szczególnie atrakcyjnym miejscem w Zamościu jest wkomponowany w elementy fortyfikacji park miejski. Wszystko to sprawia, że zamojskie stare miasto od 1992 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ale Zamość to nie tylko zabytki. Jak przystało na jedno z większych miast województwa lubelskiego (i w ogóle wschodniej Polski), to także spory ośrodek gospodarczy. Od 2009 rozrasta się tutaj zamojska podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. A lokalni przedsiębiorcy szukają dobrze wykwalifikowanych specjalistów...

Studia podyplomowe w Zamościu

W Zamościu mieszczą się trzy szkoły wyższe. Jeśli rozważasz kształcenie podyplomowe w tym mieście, uwzględnij takie placówki jak Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamojskiego oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. Wszystkie te uczelnie od kilku lat rozbudowują swoją ofertę studiów podyplomowych.

Obecnie w Zamościu można więc studiować zarówno administrację publiczną, jak i doradztwo zawodowe czy egzekucję administracyjną. O tym, że studia podyplomowe w Zamościu oferują wiele, świadczy przypadek kierunku zarządzanie. Dzieli się ono tutaj na jedenaście odrębnych kierunków, od zarządzania jakością, poprzez zarządzanie kadrą pracowniczą, aż po zarządzanie w oświacie.

Zamość to także takie studia podyplomowe jak wychowanie fizyczne, nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learningu, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych czy planowanie i zarządzanie efektywnością energetyczną. Dla każdego coś ciekawego! A to przecież tylko kilka przykładów z całej długiej listy.

Studia podyplomowe w Zamościu to zatem świetna szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji i podniesienie swojej konkurencyjności na rynku pracy. Jeśli Zamość jest Twoim miastem, skorzystaj z naszej wyszukiwarki i wybierz odpowiednie dla siebie studia podyplomowe.

Programy studiów podyplomowych

Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzani...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Autyzm, zespół Aspergera – wspomaganie dziecka i r...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Akademia Zamojska
Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka samoc...
Akademia Zamojska
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bezpieczeństwo w transgranicznym przepływie osób i...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena e...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjo...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Doradztwo zawodowe
Akademia Zamojska
Gerontokineza – aktywny senior
Akademia Zamojska
Język angielski w biznesie
Akademia Zamojska
Matematyka - kwalifikacyjne
Akademia Zamojska
Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnos...
Akademia Zamojska
Nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learning...
Akademia Zamojska
Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie ...
Akademia Zamojska
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezp...
Akademia Zamojska
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Odnawialne źródła energii
Akademia Zamojska
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Oligofrenopedagogika
Akademia Zamojska
Oligofrenopedagogika – studia uzupełniające
Akademia Zamojska
Oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spektru...
Akademia Zamojska
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Planowanie i zarządzanie efektywnością energetyczn...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Polityka społeczna i zdrowotna oraz prawo medyczne...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowi...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Pośrednictwo pracy
Akademia Zamojska
Prawo celne i zarządzanie granicami w Unii Europej...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Prawo samorządu terytorialnego i administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Prawo zamówień publicznych
Akademia Zamojska
Prowadzenie działalności gospodarczej w opiece zdr...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Przygotowanie pedagogiczne
Akademia Zamojska
Rehabilitacja i pielęgnowanie chorego w środowisku
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyk...
Akademia Zamojska
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Akademia Zamojska
Tworzenie i eksploatacja systemów e-learning
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pra...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wiedza o społeczeństwie
Akademia Zamojska
Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeń...
Akademia Zamojska
Zarządzanie bezpieczeństwem
Akademia Zamojska
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Zarządzanie jakością
Akademia Zamojska
Zarządzanie kadrami
Akademia Zamojska
Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty
Akademia Zamojska
Zarządzanie projektami europejskimi
Akademia Zamojska
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie ...
Akademia Zamojska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Uniwersytet Zielonogórski
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Politechnika Gdańska
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Civitas w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej