Politechnika Rzeszowska
Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Rzeszowie

Rzeszów

Aglomeracja rzeszowska liczy prawie 200 tysięcy mieszkańców i jest w związku z tym zdecydowanie największym miastem południowo-wschodniego krańca Polski. Historia Rzeszowa sięga XIV wieku, kiedy król Kazimierz Wielki nadał istniejącej tu wówczas osadzie prawa miejskie.

Współczesny Rzeszów, nie licząc zabytków, słynie z kilku rzeczy. Jedną z nich jest niewątpliwie charakterystyczny Pomnik Czynu Rewolucyjnego. Drugą - nietypowa okrągła kładka dla pieszych, zbudowana nieopodal dworca kolejowego. Trzecią - plany budowy kolei jednoszynowej, mającej łączyć centrum, dzielnice mieszkalne i kampus uniwersytecki.

Bo życie studenckie to też istotna część współczesnego Rzeszowa. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w mieście co roku kształci się niemal 50 tys. studentów! To największa wartość w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najwięcej z nich wybiera uczelnie państwowe (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska), ale również tutejsze prywatne szkoły cieszą się dobrą opinią.

Studia podyplomowe w Rzeszowie

Jak przystało na miasto z ogromnym wyborem uczelni, także studia podyplomowe w Rzeszowie to temat-rzeka. Tutejsze uczelnie oferują wiele programów studiów podyplomowych o tematyce ścisłej, technicznej, ekonomicznej, prawnej, administracyjnej, humanistycznej, społecznej, artystycznej... Od administracji publicznej, poprzez kognitywistykę, nauczanie języka polskiego jako obcego, sieci komputerowe po ziołoznawstwo - z rzeszowskich studiów podyplomowych można ułożyć pełen alfabet.

Pamiętaj, że studia podyplomowe to nowa wiedza, dodatkowa motywacja, prestiż, a przede wszystkim szansa na znalezienie nowej, lepszej pracy. Nie bez podstaw ta forma nauczania od lat święci coraz większe triumfy.

Wybór odpowiedniego kierunku powinien być poprzedzony odpowiednią analizą własnych potrzeb. Warto zorientować się też w trendach panujących na rynku pracy. Jeśli będziesz już mniej więcej wiedział(a) czego szukasz, nasz portal pomoże Ci odnaleźć idealne dla Ciebie studia podyplomowe w Rzeszowie.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Administracja publiczna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Administracja publiczna z elementami e-administrac...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Akredytowany Coach
Uniwersytet Rzeszowski
Analityk biznesowy - we współpracy z ASSECO POLAND
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Arteterapia z elementami działań poprzez sztukę za...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Asystentka/asystent zarządu z językiem angielskim
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Audyt i certyfikacja energetyczna budynków
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bezpieczeństwo i higiena pracy
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Bezpieczeństwo i ochrona informacji
Uniwersytet Rzeszowski
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Coaching i mentoring
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samo...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Diagnoza dziecka i jego rodziny
Uniwersytet Rzeszowski
Diagnoza i terapia pedagogiczna (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
Uniwersytet Rzeszowski
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Rzeszowski
Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi info...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Etyka w szkole z elementami filozofii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Finanse i controlling
Uniwersytet Rzeszowski
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Uniwersytet Rzeszowski
Gastronomia, hotelarstwo, turystyka (dla nauczycie...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Grafika komputerowa
Uniwersytet Rzeszowski
Informatyka dla nauczycieli - Akademia w chmurze
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Informatyka w przedsiębiorstwie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Inżynieria oprogramowania - we współpracy z ASSECO...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Języki specjalistyczne w zastosowaniu i tłumaczeni...
Uniwersytet Rzeszowski
Logopedia ogólna z logopedią medialną
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką (dl...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Marketing i obsługa klienta
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Marketing w sieci i techniki multimedialne
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Matematyczne aspekty podejmowania decyzji ekonomic...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Mediacje i negocjacje z elementami psychologii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Metody poprawy gospodarowania finansami przez jedn...
Uniwersytet Rzeszowski
Muzykoterapia
Uniwersytet Rzeszowski
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Uniwersytet Rzeszowski
Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawow...
Uniwersytet Rzeszowski
Negocjacje i mediacje
Uniwersytet Rzeszowski
Ochrona danych osobowych
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Ochrona środowiska w zakładach przemysłowych i gmi...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Oligofrenopedagogika (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Organizacja i zarządzanie sportem - menedżer sport...
Uniwersytet Rzeszowski
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagog szkolny
Uniwersytet Rzeszowski
Podatki i prawo podatkowe
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Pomoc społeczna i praca socjalna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w trans...
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proced...
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Uniwersytet Rzeszowski
Prowadzenie zespołów tanecznych - taniec polski
Uniwersytet Rzeszowski
Przedsiębiorczość - ekonomia w praktyce (dla naucz...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla naucz...
Uniwersytet Rzeszowski
Przetwarzanie danych w nowoczesnych technologiach ...
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Rachunkowość, finanse i system podatkowy
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Uniwersytet Rzeszowski
Spółdzielczość i prawo spółdzielcze
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Studia doskonalące z Chemii dla Nauczycieli
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Studia Podyplomowe Lobbingu i Strategicznego Plano...
Uniwersytet Rzeszowski
Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i...
Uniwersytet Rzeszowski
Systemy e-administracji publicznej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Technologia żywności z elementami żywienia człowie...
Uniwersytet Rzeszowski
Terapia pedagogiczna
Uniwersytet Rzeszowski
Termomodernizacja i odnawialne źródła energii (cer...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Trener klasy drugiej - piłka siatkowa
Uniwersytet Rzeszowski
Urządzenia energoelektroniczne w energetyce tradyc...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wirtualizacja systemów informatycznych (przetwarza...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wychowanie fizyczne z rytmiką w edukacji przedszko...
Uniwersytet Rzeszowski
Wychowanie obronne z edukacja dla bezpieczeństwa i...
Uniwersytet Rzeszowski
Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji
Uniwersytet Rzeszowski
W zakresie przygotowania do pracy na poziomie eduk...
Uniwersytet Rzeszowski
Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach fina...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Zarządzanie gospodarką i finansami samorządowymi
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie instytucją oświatowa w zreformowanym s...
Uniwersytet Rzeszowski
Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie kapitałem pracowniczym
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Zarządzanie ochroną informacji niejawnej i danych ...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zarządzanie produkcją odchudzoną
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Zarządzanie projektami
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Uniwersytet Rzeszowski
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i ...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Ziołoznawstwo
Uniwersytet Rzeszowski
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Politechnika Gdańska
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie