Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w ​Raciborzu

Racibórz

Racibórz to jedno z najstarszych śląskich miast. Dziś leży nieco w cieniu ogromnej śląskiej aglomeracji z Katowicami na czele, ale przecież w dawnych wiekach Księstwo Raciborskie znaczyło naprawdę wiele. Tę historię widać dziś w paru miejscach Raciborza - najstarszy kościół w mieście datuje się aż na 1205 rok, zamek książąt raciborskich jest niewiele młodszy, a wchodząca w skład zamku kaplica św. Tomasza Kantuaryjskiego nazywana jest perłą śląskiego gotyku. W Raciborzu zachowały się także fragmenty murów miejskich i słynna baszta więzienna.

Jak przystało na kulturalną stolicę regionu, Racibórz oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Mowa zarówno o oficjalnych instytucjach, jak i o gastronomicznym życiu miasta. Warto podkreślić, że Śląsk to nie tylko rolada i żurek!

Studia podyplomowe w Raciborzu

W mieście znajduje się jedna szkoła wyższa - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Od kilku lat uczelnia idzie z duchem czasu i rozwija swoją ofertę studiów podyplomowych.

Można tu polepszać swoje umiejętności i kompetencje pedagogiczne. Kierunki takie jak terapia pedagogiczna czy kwalifikacyjne studia pedagogiczne z pewnością przydadzą się każdemu zawodowo związanemu z oświatą. Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja prozdrowotna a także studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej to kierunki o podobnym, jednak dużo węższym znaczeniu.

Racibórz oferuje także studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii. To ważne kierunki, kształcące specjalistów, bez których trudno byłoby funkcjonować w społeczeństwie.

Rozważasz studia podyplomowe w Raciborzu? Pamiętaj, że warunkiem rozpoczęcia kształcenia podyplomowego jest ukończenie studiów na poziomie magisterskim lub pierwszego stopnia (tytuł inżyniera lub licencjata). Ukończenie konkretnego kierunku podyplomowego jest często warunkiem awansu zawodowego i wzrostu wynagrodzenia. To także szansa na podjęcie zatrudnienia w całkowicie nowym obszarze.

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i wybierz odpowiednie dla Ciebie studia podyplomowe w Raciborzu.

Programy studiów podyplomowych

Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjali...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja prozdrow...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet w Białymstoku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Zielonogórski
Collegium Civitas w Warszawie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Politechnika Lubelska
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu